Skånes Släktforskarförbunds föreläsningar – Vårens sista föreläsning på gång (17/4)

Vårens fjärde föredrag handlar om att släktforska i Danmark

Har du hittat en släktgren till Danmark eller fått danska DNA-matcher? I alla tider har människor rört sig mellan Sverige och Danmark. Dessutom har kartan ritats om många gånger, så en anfader kan ha varit dansk trots att han bott på samma plats som sina nu levande svenska ättlingar. De danska kyrkoboksarkiven ser annorlunda ut än de svenska, så hur forskar man egentligen i dem? Det kommer Yvonne Soléus att förklara!

Anmälan direkt via SkSF:s hemsida: www.sksf.se

Föredraget kostar 50 kronor för dig som är medlem i en av Skånes Släktforskarförbunds medlemsföreningar och för övriga kostar det 100 kronor.