Kursarkiv

Temakurs Släktforskning i Danmark – digitalt via Zoom (nr 357)

Omfattning: Tekniken att forska i Danmark är i många stycken annorlunda än i Sverige och denna kurs lär dig hitta dina rötter i Danmark.

Vi kommer att gå igenom innehåll och hur man söker i danska kyrkböcker.

Det blir genomgång om folkräkningar och andra källor man kan använda sig av.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material som studeras och uppgifter som utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: (2021) Den 6, 13 och 20 oktober, kl. 18.00 – 19.45

Kursledare: Yvonne Soléus

Pris: 225 kr

Temakurs – Emigration till Nordamerika – digitalt via Zoom (nr 356)

Omfattning: Eftersom hela 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA är det en viktig del av släktforskningen för de flesta av oss.

På denna kurs går vi med hjälp av ett antal verkliga exempel igenom hur man kan forska om våra emigranter. Källor, sökmotorer, metodik mm.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: (2021) Den 4, 11 och 18 november, kl. 10.00 – 12.00.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 225 kr

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen – digitalt via Zoom (nr 355)

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider:  (2021) Den 19 och 26 oktober, kl. 18:30 – 20:30

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 150 kr

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – fysiska träffar (nr 353)

Fysiska träffar.

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok

och dator behöver du inte ta med till kursen.

Kurstider: Den 18 och 25 november, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Temakurs – Militärer – digitalt via Zoom (nr 352)

Genomförande: Digitalt via Zoom. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Omfattning: För eller senare hittar du troligen flera militärer i din släkt via kyrkböckerna.

Hur gör du då för att följa dem? Vi inleder med att se hur Sverige utvecklades från år 1150 och framåt. Vi kommer att se hur militärerna var organiserade och vi kommer att söka upp dem i rullorna. Vi kommer att gå igenom olika intressanta verktyg för att söka våra militärer.  

Kurstider: (2021) Den 5 och 12 oktober kl. 18:00 – 19:45

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 150 kr

Grundkurs i Textläsning – fysiska träffar (nr 351)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat något dock minst 1 år.

Kan du inte läsa texterna, så är risken stor att du börjar forska på fel släkter. Vi kommer här att läsa olika texter från kyrkböckerna och från bouppteckningar. Tidsspann 1600 – 1900.

I tur och ordning födelse/dopböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Kursbok som används som referens ”Tolka rätt, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilken kan köpas från föreningen för 300 kr

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du ska ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: (2021) Den 1, 8, 15, 22, 29 november kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Grundkurs i Släktforskning (nr 350 och 351)

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Digitalt via Zoom samt fysiska träffar

Kurstider: (2021) Den 3, 10, 17, 24 november och 8 december,

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 560 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Forska i städer (nr 342)

Vi tittar på de arkiv och arkivmaterial som är speciella för staden och dess innevånare. Det kan handla om borgare, handelsmän, skråväsen, arbetare, kvarter, rättsväsende och ledning.

Kurstider:  (2021) Den 31/3, 7/4 och 14/4, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Skånes historia (nr 344)

Finns det en specifik skånsk historia eller var Skåne först en del av dansk historia för att sedan bli en del av den svenska historien? Under tre kurstillfällen kommer vi att först ta avstamp i förkristen skånsk historia, som nog kan kallas verkligen skånsk. Sedan tittar vi på hur Skåne hade det under den danska tiden och sist hur försvenskningen av Skåne gick till. Det blir också en liten epilog om vi i nutid och framtid kan tala om en specifik skånsk historia.

Kurstider:  (2021) Den 6/4, 13/4 och 20/4, 2021; kl. 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Danmarksforskning (nr 341)

Att släktforska i Danmark är helt annorlunda än i Sverige. Vill du lyckas hitta dina förfäder i Danmark så klarar du dig inte utan denna kurs. I Danmark saknas husförhörslängder och då måste man veta i vilka andra arkiv man skall söka. Våra förfäder åkte ofta till Danmark för att arbeta men också för att dölja att de födde ”oäkta” barn. 

Kurstider: (2021) Den 8/4, 15/4 samt 28/4 kl 18:00 – 19:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Tema Riksarkivet (nr 336)

Den digitala forskarsalen.

Lär er att använda Riksarkivets digitala forskarsal på bästa sätt.

Det finns mycket att hämta där men det gäller att veta var.
På denna kurs får ni många användbara tips.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

(2020) 9, 16, 23 september Digital Kurs (Zoom).
Kurstider: 10:00 – 12:30
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 340 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se

Temakurs Danmarks historia (nr 338)

Kursen spänner över ca 1 000 år, från Harald Blåtand och Sven Tveskägg fram till våra dagar. Det blir kungar, drottningar och spännande personer och en del elände.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

(2020) 6, 13, 20 och 27 oktober Digital Kurs (Zoom).
Kurstider: 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se

Temakurs – Hur jag presenterar min forskning (nr 337)

När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogrammet Min släkt och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

Kurstider:  Den 19/1 och 26/1, 2021; kl. 18:00 – 20:30 (2021)
Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottosson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs2@msff.se

Grundkurs i släktforskning, steg 1 (nr 339)

Vi lägger upp en helt ny Grundkurs som kommer att gå via Zoom.

Kursen kommer att vara på kvällstid och du kommer att kunna sitta hemma och delta via en länk.

Så nu finns det inte längre något som hindrar dig från att börja släktforska.

Detta är en fundamentalt viktig introduktion in i släktforskningens värld. Här får du i huvudsak lära dig hur man med hjälp av ArkivDigitals (ADs) program forskar med hjälp av de olika kyrkböckerna. Du kommer att förstå grundläggande släktforskning i kyrkböcker och lära dig att behärska sökning med hjälp av AD-programmet.

4 x 3 timmar, 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 (uppehåll för sportlov) Digital Kurs (Zoom). Vänligen följ eventuella uppdateringar här på hemsidan.

Kursboken är ”Släktforskning på riktigt” av Håkan Skogsjö. Om man inte redan har boken kan man beställa den för 195 kr. Detta görs genom ett mail till carl.strandberg@msff.se och efter mottagen bekräftelse kan man avhämta den i receptionen på Malmö Stadsarkiv.

Du erbjuds också ett mycket fördelaktigt kursabonnemang hos AD, så att du kan arbeta med programmet under kursens gång. Man kan i samband med kursen köpa ett abonnemang på Arkiv Digital i 13 veckor för 395 kr.

Du behöver ha en dator eller liknande så att du kan ta del av utbildningen. Givetvis måste du ha en uppkoppling mot internet. Det är önskvärt att du har ett par hörlurar med mikrofon, så att du kan delta i diskussionerna. Det går också med högtalare och mikrofon.

Kamera är önskvärd av samma skäl och finns normalt som standard i Laptoppar.

Kurstider: Den 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 kl 18:00 – 20:30
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 450 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 345)

Bouppteckningar är kanske det viktigaste dokumentet i vår släktforskning.

Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Kurstider:  Den 2/3 och 9/3, 2021; kl. 10:00 – 12:00
Kursledare: Ulf Carlson
Pris: 150 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs5@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Lantmäteriet (nr 343)

Lantmäteriet bildades 1628 och ansvarar idag för kartor och fastigheter. Det finns både aktuell information och historisk information om byar och gårdar. I de historiska kartorna från enskifte och lagaskifte finns i skiftesprotokollen även mycket om personerna i byarna.

Kurstider:  Den 18/2, 4/3 och 11/3, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial