Kursarkiv

2024

DNA-Kafé Nybörjare (397) 

Dessa tillfällen är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Den 2 maj kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

DNA-Kafé Erfarna (398)

Vid dessa tillfällen är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Den 16 maj kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

Grundkurs i Släktforskning (nr 399)

OmfattningGrunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra
släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas. 
Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 12, 19 och 26 februari, samt 4 och 11 mars, kl.13.30 – 16.15.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Frågor om denna kursyvonne.soleus@outlook.com eller svenolofh@gmail.com

Grundkurs i Släktforskning (nr 400)

OmfattningGrunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra
släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas. 
Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 18, 25 mars samt 8, 15 och 22 april, kl.13.30 – 16.15.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Grundkurs 2 i Textläsning – (nr 401)


Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 2 år.
Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1680 till 1900 talet.
Vi börjar med födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar. Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.
Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen forskning. Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.

Kursböcker som används som referens Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius, vilka kan köpas via föreningen Dis.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 5, 12, 19 mars och 2, 9 april. kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Fråga en släktforskare (nr 402)

Är du nyfiken på att få vägledning hur du tar dig vidare för att lösa släktgåtor där du kört fast?

Omfattning: Vi vänder oss till dig som kört fast, utan att själv komma vidare. Observera att vi inte kommer att återuppta frågor som tidigare behandlats, eller tagits upp under – Fråga mentorn. Vi kommer att med hjälp av alla de specialkompetenser som finns i föreningen göra vad vi kan för att vägleda dig hur du kan
komma vidare för att försöka lösa din släktgåta. För att vi skall kunna hjälpa dig vill vi ha in din fråga skriftligen i förväg. Du måste där beskriva ditt problem och ange senaste säkra källan som vi kan utgå ifrån. Det går även att ställa frågor vid själva träffen, men det underlättar om vi fått in frågorna i förväg.

Genomförande: Fysisk träff på Malmö Stadsarkiv. Vid träffen blir det genomgång av olika problem som kommit upp, diskussioner och frågor. Du kan ta med egen dator.

Kurstider: Den 9 mars kl 10:00 – 15:00

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Ansvarig: Karin Murén

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 403) Digitalt via Zoom.

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitala träffar via Zoom. Kursen bygger på presentationer och övningar. Övningarna utförs till viss del på träffarna, till viss del hemma mellan träffarna. Du behöver mikrofon och kamera på din dator.

Kurstider:  Den 7 och 14, mars, kl. 18.00 – 20.30

Digitalt: Via Zoom.

Kursledare: Ulf Carlson

2023

Grundkurs i Släktforskning (nr 381)

Grundkurs i Släktforskning (nr 382)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital, som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni kan köpa direkt från arkivdigital.se. För att delta i kursen behöver ni inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i sin släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 23 och 30 mars och 13, 20 och 27 april, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Fortsättningskurs Textläsning Grund 3 (nr 383)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 3 år.

Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1600 till 1800 talet.

Vi börjar med födelse, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.

Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen forskning. Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.      

Kursböcker som används som referens ”Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilka kan köpas via föreningen Dis.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 27 mars, 3, 17 och 24 april samt 8 maj kl. 13:30 – 16:15

10:e april samt 1:e maj är helgdagar…

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Grundkurs i släktforskningsprogrammet Min Släkt (nr 384)

Omfattning: Vi vänder oss till dig som använder släktforskningsprogrammet Min Släkt, eller avser att införskaffa programmet.

Använder du idag alla de möjligheter som finns programmet Min Släkt.

Vi går igenom hur man strukturerar information, söker information, länkar in personer mitt i ditt släktträd, länkar dokument, bilder och redigerar objekt i programmet. Hur man kan formatera rapporter i programmet efter egna önskemål. Vi går igenom hur du skapar GEDCOM-filer för export till andra program, eller till dispyt. Hur jag importerar och exporterar GEDCOM-filer av delar, eller hela arkiv, till och från mitt släkt arkiv. Slutligen visar vi hur du kan skapa en HTML-applikation för en Websida av din forskning. Websidan ingår dock inte. Självklart går vi igenom de olika funktionerna i programmet. Det finns mycket att lära hur man bäst nyttjar programmet.     

Kursböcker finns inte men vi kommer att förse er med vägledande dokumentation.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 20, 27 februari och 6, 13, 20 mars kl. 13:30 – 16:15

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén och Staffan Ottoson

Pris: 750 kr.

Fråga en släktforskare (nr 385)

Kan du allt? ”Har du inga lik i lasten”, där du kört fast i din släktforskning?

Har du gett upp? Eller är du nyfiken att få vägledning hur du tar dig vidare för att lösa dessa släktgåtor?

Omfattning: Vi vänder oss till dig som är just nyfiken och vill få löst de släktgåtor där du gått bet. Vi kommer att med hjälp av alla de specialkompetenser som finns i föreningen göra vad vi kan för att vägleda dig hur du kan komma vidare. För att vi skall kunna skall kunna hjälpa dig vill vi ha in din fråga skriftligen i förväg. Du måste där beskriva ditt problem och ange senaste säkra källan som vi kan utgå ifrån. Det går även att ställa frågor vid själva träffen, men det underlättar om vi fått in frågorna i förväg.

Genomförande: Fysisk träff på Malmö Stadsarkiv. Vid träffen blir det genomgång av olika problem som kommit upp, diskussioner och frågor, du bör ta med egen dator.

Kurstider: Den 15 april kl. 10:00 – 15:00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén

Pris: 300 kr. Vi kommer vid lunchtid att bjuda på kaffe och bagett. Vi erbjuder både medlemmar och icke medlemmar att få delta, då vi här samtidigt kan visa på vilken nytta man har av att vara medlem i en släktforskarförening.

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 386) – fulltecknad

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder  

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 31 januari och 7 februari, kl. 9.30 – 12.30

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr.

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

DNA-Kafé Nybörjare (nr 380)

Detta tillfälle är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Den 10 maj kl. 18.00 – 20.30

Lokal: Mötet är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

DNA-Kafé Erfarna (nr 379)

Vid detta tillfälle är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Den 17 maj kl. 18.00 – 20.30

Lokal: Mötet är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

2022

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

Topsning: Vid de fysiska DNA-kaféerna i finns det möjlighet att topsa sig. Vi hjälper till och förklarar vilket test som är bäst för just dig. Det är bara FamilyTreeDNAs tester man kan beställa vid kaféerna. Om man vill beställa från något annat analysföretag måste man köpa dessa tester själv.

DNA, Erfarna-kafé – fysisk träff (nr 379)

Vid detta tillfälle är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y- DNA och mtDNA.
Detta tillfälle är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Fysiskt den 25/10, kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Topsning: se ovan

DNA, Nybörjar-kafé – fysisk träff (nr 380)

Detta tillfälle är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid detta tillfälle tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område? Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Fysiskt den 11/10, kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Topsning: se ovan

Temakurs Gårdsforskning (grund) – digitalt via Zoom (nr 378)

Omfattning: Gården har spelat en viktig roll i våra anors liv och historia, och även i vårt lands historia och utveckling. Detta är en grundkurs om vilket material som vi kan hitta i arkiven om just dina anors gårdar, som de ägde, levde i eller arbetade vid. Vi tittar också på var man kan hitta kartor som visar var gårdarna låg.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider (2022): Den 9/11 och 16 /11 kl. 19:00 – 20:45 (4 timmar)

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 200 kr

Temakurs Gårdsforskning (grund) – fysiska träffar (nr 377)

Omfattning: Gården har spelat en viktig roll i våra anors liv och historia, och även i vårt lands historia och utveckling. Detta är en grundkurs om vilket material som vi kan hitta i arkiven om just dina anors gårdar, som de ägde, levde i eller arbetade vid. Vi tittar också på var man kan hitta kartor som visar var gårdarna låg.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det
presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 9/11 och 16 /11 kl. 10.00 -12.30 (6 timmar)

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 300 kr

Fortsättningskurs Textläsning (grund 2) – fysiska träffar (nr 376)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat några år och gärna gått grund 1, som hölls våren 2022. Genom att du kan läsa fördjupade texter från äldre tid så minskar du riskerna för fel i din forskning samtidigt kanske du hittar texter om dina släktingar som gör din forskning mer intressant.
Vi kommer här att läsa olika texter i tur och ordning Kyrkböcker (födslar, vigslar och
dödböcker), bouppteckningar domböcker och andra intressanta handlingar.

Kursböcker som användes som referens i Grundkurserna ”Tolka rätt, av Thorbjörn
Wahlström och Thorulf Imselius” vilken kan köpas för 300 kr. ”Tolka rätt fördjupning”
kostar 175 kr. Frakt tillkommer.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten om du vill.

Kurstider (2022): Den 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12 kl. 13:30 – 16:00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr.

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – fysiska träffar (nr 375)

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig och innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.
I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammen Disgen/MinSläkt och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Kurstider (2022): Den 1/11 och 8 /11, kl. 13.30 – 16.00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Temakurs Släktforskning, fokus på problemlösning och här får du hjälp att söka dina släktingar, när du kört fast –
fysiska träffar (nr 374)

Omfattning: Det är dina problem som styr vad vi gör på kursen. Det är nämligen där du kört fast som vi går in och försöker hjälpa dig vidare. Vi håller oss här till traditionell släktforskning, kyrkböcker och bouppteckningar i första hand.

Genomförande: Här krävs det att du forskat några år Du skall här också visa vad du själv gjort för att själv finna din släkting. Här hjälps vi åt att försöka hitta de släktingar du tidigare sökt, men inte lyckats att finna. Dina problem skickar du över till kursledaren innan kursen börjar. Genom att se och lösa dina och andras problem så får du samtidigt mycket djupare kunskaper i ämnet.

Kurstider (2022): Den 19/10 och 25/10, kl. 13.30 -16.00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén

Pris: 300 kr

Temakurs – – Emigration till USA – Uppföljningskurs – Hjälp i problemlösningen – fysiska träffar (nr 373)

Omfattning: Detta är en uppföljningskurs till de grund / fördjupningskurser som körts
tidigare. Det är alltså ingen nybörjarkurs. Kursen är begränsad till 6 deltagare.

Här krävs det att man antingen har gått de båda Emigrantkurserna som vi
hade hösten 2021 / våren 2022, gått annan Emigrantkurs, eller att man har forskat ingående
med sina amerikanska släktingar på egen hand.

Kurstider: Den 20/10 och 27/10, kl. 9.30 – 12.30

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 6 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen – fysiska träffar (nr 372)

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med
teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och
  berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det
presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider (2022):  Den 15/11 och 22/11, kl. 9.30 – 12.00 – INSTÄLLD pga för få anmälningar!

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr

Grundkurs i Släktforskning – digitalt via Zoom (nr 371)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras
och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer,
diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider (2022): Den 3, 10, 17, 24 november samt 1 december kl. 18:30 – 20:15

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 500 kr  

Grundkurs i Släktforskning – fysiska träffar (nr 370)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider (2022): Den 3, 10, 17, 24 november samt 1 december kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 750 kr

2021

Temakurs Släktforskning i Danmark – digitalt via Zoom (nr 357)

Omfattning: Tekniken att forska i Danmark är i många stycken annorlunda än i Sverige och denna kurs lär dig hitta dina rötter i Danmark.

Vi kommer att gå igenom innehåll och hur man söker i danska kyrkböcker.

Det blir genomgång om folkräkningar och andra källor man kan använda sig av.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material som studeras och uppgifter som utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: (2021) Den 6, 13 och 20 oktober, kl. 18.00 – 19.45

Kursledare: Yvonne Soléus

Pris: 225 kr

Temakurs – Emigration till Nordamerika – digitalt via Zoom (nr 356)

Omfattning: Eftersom hela 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA är det en viktig del av släktforskningen för de flesta av oss.

På denna kurs går vi med hjälp av ett antal verkliga exempel igenom hur man kan forska om våra emigranter. Källor, sökmotorer, metodik mm.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: (2021) Den 4, 11 och 18 november, kl. 10.00 – 12.00.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 225 kr

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen – digitalt via Zoom (nr 355)

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider:  (2021) Den 19 och 26 oktober, kl. 18:30 – 20:30

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 150 kr

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – fysiska träffar (nr 353)

Fysiska träffar.

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok

och dator behöver du inte ta med till kursen.

Kurstider: Den 18 och 25 november, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Temakurs – Militärer – digitalt via Zoom (nr 352)

Genomförande: Digitalt via Zoom. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Omfattning: För eller senare hittar du troligen flera militärer i din släkt via kyrkböckerna.

Hur gör du då för att följa dem? Vi inleder med att se hur Sverige utvecklades från år 1150 och framåt. Vi kommer att se hur militärerna var organiserade och vi kommer att söka upp dem i rullorna. Vi kommer att gå igenom olika intressanta verktyg för att söka våra militärer.  

Kurstider: (2021) Den 5 och 12 oktober kl. 18:00 – 19:45

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 150 kr

Grundkurs i Textläsning – fysiska träffar (nr 351)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat något dock minst 1 år.

Kan du inte läsa texterna, så är risken stor att du börjar forska på fel släkter. Vi kommer här att läsa olika texter från kyrkböckerna och från bouppteckningar. Tidsspann 1600 – 1900.

I tur och ordning födelse/dopböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Kursbok som används som referens ”Tolka rätt, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilken kan köpas från föreningen för 300 kr

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du ska ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: (2021) Den 1, 8, 15, 22, 29 november kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Grundkurs i Släktforskning (nr 350 och 351)

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Digitalt via Zoom samt fysiska träffar

Kurstider: (2021) Den 3, 10, 17, 24 november och 8 december,

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 560 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Forska i städer (nr 342)

Vi tittar på de arkiv och arkivmaterial som är speciella för staden och dess innevånare. Det kan handla om borgare, handelsmän, skråväsen, arbetare, kvarter, rättsväsende och ledning.

Kurstider:  (2021) Den 31/3, 7/4 och 14/4, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Skånes historia (nr 344)

Finns det en specifik skånsk historia eller var Skåne först en del av dansk historia för att sedan bli en del av den svenska historien? Under tre kurstillfällen kommer vi att först ta avstamp i förkristen skånsk historia, som nog kan kallas verkligen skånsk. Sedan tittar vi på hur Skåne hade det under den danska tiden och sist hur försvenskningen av Skåne gick till. Det blir också en liten epilog om vi i nutid och framtid kan tala om en specifik skånsk historia.

Kurstider:  (2021) Den 6/4, 13/4 och 20/4, 2021; kl. 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Danmarksforskning (nr 341)

Att släktforska i Danmark är helt annorlunda än i Sverige. Vill du lyckas hitta dina förfäder i Danmark så klarar du dig inte utan denna kurs. I Danmark saknas husförhörslängder och då måste man veta i vilka andra arkiv man skall söka. Våra förfäder åkte ofta till Danmark för att arbeta men också för att dölja att de födde ”oäkta” barn. 

Kurstider: (2021) Den 8/4, 15/4 samt 28/4 kl 18:00 – 19:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Hur jag presenterar min forskning (nr 337)

När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogrammet Min släkt och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

Kurstider:  Den 19/1 och 26/1, 2021; kl. 18:00 – 20:30 (2021)
Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottosson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs2@msff.se

Grundkurs i släktforskning, steg 1 (nr 339)

Vi lägger upp en helt ny Grundkurs som kommer att gå via Zoom.

Kursen kommer att vara på kvällstid och du kommer att kunna sitta hemma och delta via en länk.

Så nu finns det inte längre något som hindrar dig från att börja släktforska.

Detta är en fundamentalt viktig introduktion in i släktforskningens värld. Här får du i huvudsak lära dig hur man med hjälp av ArkivDigitals (ADs) program forskar med hjälp av de olika kyrkböckerna. Du kommer att förstå grundläggande släktforskning i kyrkböcker och lära dig att behärska sökning med hjälp av AD-programmet.

4 x 3 timmar, 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 (uppehåll för sportlov) Digital Kurs (Zoom). Vänligen följ eventuella uppdateringar här på hemsidan.

Kursboken är ”Släktforskning på riktigt” av Håkan Skogsjö. Om man inte redan har boken kan man beställa den för 195 kr. Detta görs genom ett mail till carl.strandberg@msff.se och efter mottagen bekräftelse kan man avhämta den i receptionen på Malmö Stadsarkiv.

Du erbjuds också ett mycket fördelaktigt kursabonnemang hos AD, så att du kan arbeta med programmet under kursens gång. Man kan i samband med kursen köpa ett abonnemang på Arkiv Digital i 13 veckor för 395 kr.

Du behöver ha en dator eller liknande så att du kan ta del av utbildningen. Givetvis måste du ha en uppkoppling mot internet. Det är önskvärt att du har ett par hörlurar med mikrofon, så att du kan delta i diskussionerna. Det går också med högtalare och mikrofon.

Kamera är önskvärd av samma skäl och finns normalt som standard i Laptoppar.

Kurstider: Den 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 kl 18:00 – 20:30
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 450 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@fredrik

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 345)

Bouppteckningar är kanske det viktigaste dokumentet i vår släktforskning.

Med teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Kurstider:  Den 2/3 och 9/3, 2021; kl. 10:00 – 12:00
Kursledare: Ulf Carlson
Pris: 150 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs5@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Lantmäteriet (nr 343)

Lantmäteriet bildades 1628 och ansvarar idag för kartor och fastigheter. Det finns både aktuell information och historisk information om byar och gårdar. I de historiska kartorna från enskifte och lagaskifte finns i skiftesprotokollen även mycket om personerna i byarna.

Kurstider:  Den 18/2, 4/3 och 11/3, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

2020

Tema Riksarkivet (nr 336)

Den digitala forskarsalen.

Lär er att använda Riksarkivets digitala forskarsal på bästa sätt.

Det finns mycket att hämta där men det gäller att veta var.
På denna kurs får ni många användbara tips.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

(2020) 9, 16, 23 september Digital Kurs (Zoom).
Kurstider: 10:00 – 12:30
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 340 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se

Temakurs Danmarks historia (nr 338)

Kursen spänner över ca 1 000 år, från Harald Blåtand och Sven Tveskägg fram till våra dagar. Det blir kungar, drottningar och spännande personer och en del elände.

Kursen kommer att vara i form av en Zoomkurs.

(2020) 6, 13, 20 och 27 oktober Digital Kurs (Zoom).
Kurstider: 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial