Kursutbud hösten 2024

Kurserna och DNA-kaféerna hösten 2024 hålls, mestadels fysiskt i vår kurslokal i Stadsarkivets lokaler i Malmö, Bergsgatan 20, precis till höger om Stadsarkivets huvudingång.   

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”. Här står det också hur man betalar kursavgiften.

Innan du anmäler dig till en kurs.

När du går en kurs hos oss så skickar vi under kursens gång ut diverse information till dig.

Vi vill helst skicka dessa som gruppmail, men då kan din e-mailadress bli synlig för övriga kursdeltagare.

Endast de på kursen kan se kursdeltagarnas mailadresser.

Om detta inte är ok för dig så måste du meddela detta i förväg. Då får vi hantera dina E-mail separat.

Höstens kurser och DNA-kaféer är:

  • DNA-kafé
  • Grundkurs i Släktforskning
  • Snabbstartskurs i grundläggande släktforskning för datorvana personer
  • Textläsning – Grundkurs 3
  • Temakurs – Emigration till USA – Grundkurs fysiska träffar
  • Temakurs – Forska på hus och gårdar (Zoom)

DNA-kafé

DNA-kaféerna i Malmö är nu inte längre uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler snabbare får nya kunskaper i ämnet.

DNA-Kafé (nr 404)

Dessa tillfällen är till dels för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite.
Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande.
Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område.

Vi kommer även vid dessa tillfällen för de som är nyfikna att gå vidare, att studera nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.
Vidare finns det då möjlighet till utbyte mellan deltagare med olika kompetensnivåer.

Kafétid: Den 23 november kl. 10.00 – 14:00

Lokal: Malmö stadsarkiv. Friisgatan 19 C. OBS!

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 150 kr för medlem och 200 kr för icke medlem. Baguette och kaffe ingår vid lunchtid.

Anmälan


Kurser:

För att gå våra kurser måste du vara medlem.

Grundkurs i Släktforskning (nr 405)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker. 
Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med egen dator på kurserna. 
Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas. 
Vi visar olika datorprogram och några olika program för att registrera sin släktforskning i men det ingår inte någon utbildning i programmen.
  
Boken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni kan köpa direkt från arkivdigital.se. För att delta i kursen behöver ni inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i sin släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 16, 23 och 30 september, samt 7 och 14 oktober kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, Bergsgatan 20. Max 12 deltagare.

Handledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Kursavgift: 1150 kr där ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital ingår. Om du inte är medlem så måste du också betala medlemsavgiften (för enskild medlem 200 kr/år, se även under fliken – Att bli medlem, på hemsidan). Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Frågor om denna kursyvonne.soleus@outlook.com eller svenolofh@gmail.com

Anmälan

Snabbstartskurs i grundläggande släktforskning för datorvana personer (nr 406)

Omfattning: Grunder hur du arbetar och söker i kyrkböckerna, med hjälp av programmet ArkivDigital, som har en central roll i kursen. 
Vid första träffen (tiden efter år 1800) där presenterar vi de olika kyrkböckerna. Därefter kommer vi att se hur man söker personer i kyrkböckerna med hjälp av de register som finns i AD-programmet.
Vid andra träffen (tiden före år 1800) går vi går vi in och studerar hur man forskar i kyrkböckerna genom att söka direkt i arkiven som finns i AD-programmet. Vi kommer också mycket kort belysa andra släktforskningsteman, så att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker.

Vi kommer vid våra presentationer använda oss av programmet ArkivDigital som vi därför erbjuder enligt nedan. I mån av tid även en mycket kort presentation av Riksarkivets forskarsal, samt några av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning. 
Boken som vi rekommenderar ”Släktforskning på riktigt” skall du använda som referenslitteratur och den köper ni direkt från arkivdigital.se.
För att delta i kursen behöver ni inte boken, men den kan vara bra att ha som stöd under och framförallt efter kursen, för komma vidare i sin släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar två lördagar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material som studeras på plats och sedan testar du själv

Kurstider: Den 16 och 30 november, kl. 10.00 – 12.30

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, Friisgatan 19 C. OBS!

Handledare: Karin Murén och Staffan Ottosson

Kursavgift: 300 kr Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och observera att detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening, samtidigt med kursavgiften och medlemsavgiften om du inte redan är medlem (för enskild medlem 200 kr/år, se även under fliken – Att bli medlem, på hemsidan). Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Anmälan

Textläsning – Grundkurs 3 (nr 407)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 2 år. Kursdelarna bygger inte på varandra men vi kommer i denna del att spänna över ett litet längre tidsintervall.
Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1680 till 1900 talet. Vi börjar med födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.
Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.
Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen släktforskning.
Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.

Kursböcker som används som referens Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius vilka kan köpas via föreningen DIS.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 8, 15, 22, 29 oktober och 5 november. kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 12 deltagare, (Bergsgatan 20).

Handledare: Staffan Ottosson

Kursavgift: 750 kr. Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.
Medlemskap krävs.

Anmälan

Temakurs – Emigration till USA – Grundkurs fysiska träffar (nr 408)

Innehåll: Eftersom hela 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA är det en viktig del av släktforskningen för de flesta av oss.
På denna grundkurs går vi med hjälp av ett antal verkliga exempel igenom hur man kan forska om våra emigranter. Vi går igenom de vanligaste källorna, sökmotorerna, metodik mm.

Genomförande:  Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna.

Kurstider: Den 24 och 31 oktober. kl. 9:30 – 12:15.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 12 deltagare, (Bergsgatan 20).

Handledare: Ulf Carlson

Kursavgift: 300 kr. Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Anmälan

Temakurs – Forska på hus och gårdar – Grundkurs (nr 409)

Alla hus och gårdar har sin egen historia! Här lär du dig att forska på fastigheter, vilken eller vilka byggde huset och vilka har bott i huset, eller på gården tidigare? Vi går igenom lagfarter, mantals-längder och lantmäteriets kartdatabas med skifteskartor och handlingar. Du får lära dig hur du gör kartöverläggningar och vi går igenom olika byggnadstekniker.
Du får hjälp att forska på en fastighet som du är själv är intresserad av att veta mer om!

Genomförande:  Digitala träffar via Zoom.

Kurstider: Den 23 september, 7 och 21 oktober. kl. 18:30 – 20:30 via Zoom. Max 8 deltagare.

Handledare: Ewa Runesdotter

Kursavgift: 400 kr. Deltagarna använder ArkivDigitals programvara och lantmäteriets historiska kartor. Här får man också hjälp med att tolka texten. Vi erbjuder därför ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och observera att detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening, samtidigt med kursavgiften och medlemsavgiften om du inte redan är medlem (för enskild medlem 200 kr/år, se även under fliken – Att bli medlem, på hemsidan).

Häftet ”Fördjupad släktforskning och fastighetsforskning” används som kursmaterial. (170 kr + porto 54 kr (250 g) =224 kr.) Om du önskar detta Häfte så betalar du det samtidigt med kursen.

Anmälan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial