Hur anmäler jag mig?

Kursanmälan

Anmälan till: kursX@msff.se (där ”X” anges för respektive kurs)

Ange namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer och (om möjligt) medlemsnummer vid anmälan.

Regler för att delta i våra kurser:

a) För att deltaga i våra kurser i släktforskning måste du vara medlem i Malmö Släktforskarförening. 
Om du anmäler dig som medlem under juni-september, för att kunna deltaga i någon av höstens kurser, och betalar årsavgift för innevarande år, så gäller den även för nästkommande år. Det är oftast först efter kursen, som man möter svårare problem, då man forskar på egen hand, och då ger ett medlemskap i föreningen tillgång till intressanta aktiviteter, föredrag, mentorskap och bollplank mot andra släktforskare. Betalning av årsavgift för nya medlemmar sker enligt våra rutiner på hemsidan under rubriken Bli medlem?

b) Eftersom våra kurser har ett maximerat antal deltagare, så gäller ”först till kvarn” vid anmälan.

c) Kursavgiften ska vara inbetald senast tre dagar före kursstart. Bankgiro 667-8833 eller via Swish till nummer 123 018 3194. Ange namn, gärna medlemsnummer och vad som avses (kursnummer).

d) För återbetalning av kursavgiften krävs en skriftlig avbokning med angivande av giltig orsak, såsom sjukdom eller flyttning till annan ort, senast 5 dagar före kursens början.

e) Vid avbokning senare än 5 dagar före kursstart sker ingen återbetalning.

f) Om du inte betalt inom den föreskrivna tiden kommer vi att överlåta platsen till annan sökandesom vill gå kursen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial