Aktivitetsarkiv

2021, 27:e maj – ”Vykort, fotografier och litteratur om Malmö”, Christian Kindblad

Christian Kindblad, född och uppvuxen i Malmö, har samlat vykort, fotografier och litteratur om Malmö under hela sitt liv. Han är skribent med artiklar i en rad böcker om Malmö och Falsterbonäset. Christian Kindblad anlitas ofta som uppskattad föredragshållare och guide runtom i staden av både företag, fören­ingar och privatpersoner.

2021, 22:e april – ”Lundensare”, Fredrik Tersmeden

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Universitetsarkivet vid Lunds universitet och har tidigare varit chef för Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum. Genom åren har han snubblat över, letat fram och samlat på sig mängder av information om bortglömda människoöden i arkivens gömmer. Ett antal av dessa historier om föga kända men nog så intressanta män och kvinnor med koppling till Lunds universitet har han samlat i boken ”Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden” (Historiska Media 2018). I sitt föredrag beskriver han hur boken kommit till och presenterar glimtar av de olika personporträtten – samt försöker ge en bild av tjusningen med arkivforskning! 

2021, 31:e mars – Årsmöte + Lennart Magnusson

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följt av föredrag av Lennart Magnusson.

Lennart Magnusson, känd för de flesta inom Malmö Släktforskarförening, berättar om sin släktforskning. Hur den började i mitten av 1990 talet fram till idag. Vad hittar man som lyfter historien och vilka stötestenar åker man på. Okänd fader och barn som inte finns i någon födelsebok är nog kända fenomen för de flesta. Kan DNA hjälpa till att lösa dessa frågor? Lennart berättar om hur han använder släktforskningsprogrammet Disgen och visar exempel på lösningar.

2021, 18:e februari – Mikael Hoffsten

”Adeln – Från Natt och Dag till Nu”

Under sjuhundra år dominerades Sverige jämte kungamakten av adeln. Adeln hade länge monopol på de högre politiska och militära tjänsterna. Ibland styrde adelsmän till och med Sverige, som Riksföreståndare eller i en förmyndarregering. Idag är adeln inte längre en politisk kraft, men genom Riddarhuset vårdar man sin historia och sina traditioner. 

Mikael Hoffsten kommer att berättar om adelns historia och varvar det med berättelser kring kända och/eller intressanta adelsmän/adelsätter.

Fotograf/bildkälla: Sveriges Släktforskarförbund

2021, 21:e januari, ”Fråga mentorn”

Traditionsenligt börjar vi med ”Fråga mentorn”. Niklas Hertzman svarar på frågor från medlemmarna

Nu kommer ännu ett tillfälle att fråga vår mentor kluriga, roliga och svåra frågor. Maila dina frågor i förväg till Niklas eller ta med dem till Zoom-mötet. Mail till niklas.hertzman@msff.se

2020, 15:e december kl 19 (tisdag) – Anette Sarnäs

Anette Sarnäs berättarom boken ”Rapporterad saknad – om de allierade flygarna i Malmö 1944-45”. Anette kommer även att berätta om hur hon gjorde sin forskning.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Anette-Sarnas-811x1024.jpg

2020, 21:e november kl 11 (lördag) – Set Mattsson

Set Mattsson har en bakgrund som sjuksköterska och journalist. 2012 debuterade han som författare med den historiska deckaren ”Ondskans pris”. Sedan dess har det blivit ytterligare fyra romaner som utspelar sig i 40- och 50-talets Malmö med kriminalpolis Douglas Palm i huvudrollen. Den senaste heter ”Ett hemligt liv” och kom ut 2018. Han har också skrivit en thriller om de danska judarnas flykt till Sverige 1943, ”Så länge min bror andas”, som publicerades 2016. I sitt fördrag berättar han om de verkliga händelser som ligger till grund för romanerna och varför han tycker att det är viktigt att skriva historiska romaner samt vilken research som ligger bakom dem.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Set-Mattsson.jpg

2020, 17:e oktober kl 11 (lördag) – Lennart Palm

Lennart Palm är tillbaka med Gravar del 2. Det är «nya» personer, «nya» gravvalv, kistor och roliga episoder men även lite från Gravar del 1.

Lennart kommer att prata om Margareta Huitfeldt, som skänkte sin stora förmögenhet till en stiftelse i Göteborg och denna stiftelse finns fortfarande kvar. Margareta, som var född i Norge, hade ett kusinbarn som slogs för danskarna mot Sverige. Han är känd från ett stort sjöslag i Köge Bukt och har ett torg uppkallat efter sig i Köpenhamn. Det blir även om en annan sjöman, nämligen kaparen Lars Gathenhielm. Lennart berättar också om Lorentz Kristoffer Stobée, född i Lund, landshövding i Göteborg och man skulle kunna göra en äventyrsfilm om hans flykt från rysk fångenskap hem till Sverige. Fullständigt otroligt vad denne man råkade ut för. Det blir också en hel del om ätten Rosenhane. Lennart kommer även att visa en del bilder på gravar.

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Lennart-Palm.jpg

2020, 17:e september kl 19 (torsdag) – Fråga Mentorn

Nu kommer ett nytt tillfälle att fråga vår mentor om kluriga, roliga och svåra frågor. Maila dina frågor i förväg till Niklas eller ta med dem till Zoom-mötet. Mail till niklas.hertzman@msff.se

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Niklas-Hertzman-1.jpg

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial