Kommande aktiviteter

Under 2020 ställdes samtliga fysiska kurser in på grund av den rådande pandemisituationen och föredrag genomfördes på distans via Zoom. Nu är kursverksamheten igång igen och mötesfrekvensen under 2021 var i princip som innan pandemin bröt ut.

Malmö Släktforskarförening har beslutat att fortsätta att hålla föredragen på distans via Zoom med förhoppningen om att vi kommer att kunna återgå till fysiska möten så småningom. Vi avvaktar dock utvecklingen av pandemisituationen för allas vår trygghet.

Och som ni alla märker sker det förändringar i Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och restriktioner så vi sitter stilla i båten och ser vad som händer. Men ni är alla hjärtligt välkomna till aktiviteterna så ser vi vad som händer framgent.

Välkommen till vårens aktiviteter!

Kommande aktiviteter våren 2022

Det kommer att sändas ut en länk från ordförande via mail som skickas ut till samtliga medlemmar i samband med aktiviteterna.

1:e juni kl 19 (onsdag) – Bo Knarrström – Slaget vid Landskrona

Zoom-föreläsning – se startsidan för tider

Skånska kriget 1676-1679 innehöll ett antal stora sammandrabbningar som sammantaget ledde fram till det danska nederlaget. Det första stora avgörandet sker som bekant utanför Lund, men en annan viktig händelse, strax innan slaget vid Landskrona 1677, var den misslyckade stormningen av Malmö. Detta debacle hade direkta implikationer på danskarnas uppträdande i den efterföljande drabbningen vid Landskrona. 
Historiska källor redogör för alla kända slag – de icke kända fältslagen lämnas åt arkeologin att upptäcka. Såsom slaget vid Örja 1678, en okänd batalj som upptäcktes vid arkeologiska undersökningar 2010. 
För den som är intresserad finns även möjlighet att efter föredraget känna på luntlås- och flintlåsmusköter, ryttarpistoler, värjor och lite annat smått och gott. (Detta sista moment utgår av förklarliga släl eftersom det är en distansföreläsning).

Bo Knarrström – Bild från hans hemsida www.stormaktstid.nu

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial