Kommande aktiviteter

Under 2020 ställdes samtliga kurser in på grund av den rådande pandemisituationen och föredrag genomfördes på distans via Zoom. Nu har kursverksamheten startat upp igen och mötesfrekvensen är i princip som innan pandemin bröt ut. Dock är det för närvarande inga kurser som sker via fysiska träffar utan hela kursutbudet, inklusive DNA-kaféerna, sker genom distansmöten via datorn och arrangeras som Zoom-möten.

Välkommen till vårens aktiviteter 2021

Malmö Släktforskarförening har beslutat att även alla föreläsningar under våren 2021 kommer att ske via Zoom. Det kommer att finnas en länk i mailet från ordförande som skickas ut till samtliga medlemmar i samband med aktiviteterna.

Det som också skiljer sig är att ni själva får fixa kaffe och kaka men vi hoppas givetvis att vi kan ses till våren och fika tillsammans igen.

Kommande aktiviteter 2021

Vi planerar givetvis kontinuerligt för nya aktiviteter under 2021 och jagar föredragshållare. Under våren återstår nu bara en programpunkt:

Vykort, fotografier och litteratur om Malmö, Christian Kindblad

27:e maj kl 19 (torsdag)

Christian Kindblad, född och uppvuxen i Malmö, har samlat vykort, fotografier och litteratur om Malmö under hela sitt liv. Han är skribent med artiklar i en rad böcker om Malmö och Falsterbonäset. Christian Kindblad anlitas ofta som uppskattad föredragshållare och guide runtom i staden av både företag, fören­ingar och privatpersoner.

MSFF följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och tills vidare planeras alla aktiviteter som distansföreläsningar med hjälp av Zoom.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial