Kommande aktiviteter

Under 2020 ställdes samtliga kurser in på grund av den rådande pandemisituationen och föredrag genomfördes på distans via Zoom. Nu har kursverksamheten startat upp igen och mötesfrekvensen är i princip som innan pandemin bröt ut. Dock är det för närvarande inga kurser som sker via fysiska träffar utan hela kursutbudet, inklusive DNA-kaféerna, sker genom distansmöten via datorn och arrangeras som Zoom-möten.

Välkommen till vårens aktiviteter 2021

Malmö Släktforskarförening har beslutat att även alla föreläsningar under våren 2021 kommer att ske via Zoom. Det kommer att finnas en länk i mailet från ordförande som skickas ut till samtliga medlemmar i samband med aktiviteterna.

Det som också skiljer sig är att ni själva får fixa kaffe och kaka men vi hoppas givetvis att vi kan ses till våren och fika tillsammans igen.

Kommande aktiviteter 2021

Vi planerar givetvis för fullt inför 2021 och jagar föredragshållare. Under våren ser programpunkterna ut som följande:

Årsmöte + Lennart Magnusson

31:e mars kl 19 (onsdag)

Sedvanliga årsmötesförhandlingar följt av föredrag av Lennart Magnusson.

Lennart Magnusson, känd för de flesta inom Malmö Släktforskarförening, berättar om sin släktforskning. Hur den började i mitten av 1990 talet fram till idag. Vad hittar man som lyfter historien och vilka stötestenar åker man på. Okänd fader och barn som inte finns i någon födelsebok är nog kända fenomen för de flesta. Kan DNA hjälpa till att lösa dessa frågor? Lennart berättar om hur han använder släktforskningsprogrammet Disgen och visar exempel på lösningar.

”Lundensare”, Fredrik Tersmeden

22:e april kl 19 (torsdag)

Fredrik Tersmeden är arkivarie vid Universitetsarkivet vid Lunds universitet och har tidigare varit chef för Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum. Genom åren har han snubblat över, letat fram och samlat på sig mängder av information om bortglömda människoöden i arkivens gömmer. Ett antal av dessa historier om föga kända men nog så intressanta män och kvinnor med koppling till Lunds universitet har han samlat i boken ”Lundensare – Universitetsöden under fyra århundraden” (Historiska Media 2018). I sitt föredrag beskriver han hur boken kommit till och presenterar glimtar av de olika personporträtten – samt försöker ge en bild av tjusningen med arkivforskning! 

”Vykort, fotografier och litteratur om Malmö, Christian Lindblad

27:e maj kl 19 (torsdag)

Christian Kindblad, född och uppvuxen i Malmö, har samlat vykort, fotografier och litteratur om Malmö under hela sitt liv. Han är skribent med artiklar i en rad böcker om Malmö och Falsterbonäset. Christian Kindblad anlitas ofta som uppskattad föredragshållare och guide runtom i staden av både företag, fören­ingar och privatpersoner.

MSFF följer Folkhälsomyndighetens och regeringens rekommendationer och tills vidare planeras alla aktiviteter som distansföreläsningar med hjälp av Zoom.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial