Kommande aktiviteter

Under våren 2023 räknar vi med att köra våra föredrag precis som vi gjorde före pandemin som drabbade oss. Det kommer att vara fysiska möten där vi träffas och dricker kaffe tillsammans och lyssnar på intressanta föredrag och så inleder vi med ”Fråga Mentorn” på Zoom. De fysiska föreläsningarna kommer att ligga på både vardagar kl 19.00 (kaffe och kaka börjar kl 18.00) och lördagar kl 13.00 (kaffe och kaka kl 12.00) medan Zoom föredraget kommer att vara kl 19.00 (tyvärr får ni själva fixa kaffe och kaka).

Givetvis måste vi även fortsättningsvis vara observanta på vårt eget hälsotillstånd och visa större hänsyn bland annat genom att givetvis stanna hemma om man märker minsta tecken på förkylning. Man ska inte ropa ”hej” för tidigt!

Välkommen till vårens aktiviteter!

Kommande aktiviteter våren 2023

Det kommer att sändas ut en länk från ordförande via mail som skickas ut till samtliga medlemmar i samband med aktiviteterna. Eller via vårt nyhetsbrev till medlemmarna.

30:e mars kl 19 (torsdag)

Årsmöte + föredrag

Årsmöteshandlingar och kallelse kommer att skickas ut via nyhetsbrevet inom kort och dessutom publiceras här på hemsidan.

22:e april kl 13 (lördag)

Skånska dialekter förr och nu – Mathias Strandberg

För mindre än hundra år sedan var Skåne ett lapptäcke av starkt särpräglade bygdemål vars nära släktskap med dialekterna väster om Öresund och på Bornholm var högst påtaglig. Idag kan den språkliga närheten till Danmark vara svårare att höra, men Skåne präglas fortfarande av en stark språklig identitet och stor språklig variation. Än hör man skillnad mellan Malmö och Helsingborg, mellan Göinge och Österlen och så vidare. Men vad har egentligen hänt under det senaste seklet i Skåne, språkligt sett? Vad finns kvar? Hur gick de viktigaste dialektgränserna inom landskapet förr och var löper de fram idag? I föredraget belyses frågorna med hjälp av ljudinspelade dialektintervjuer ur Institutet för språk och folkminnens samlingar.”

25:e maj kl 19 (torsdag)

Att släktforska i Finland – Marianne Jonasson

Marianne är född i Jakobstad som ligger i Österbotten Finland. Sedan 15 år lärare i släktforskning på Medborgarskolan i Stockholm och Lidingö. Grundare av svenska släktakademien. Stadig kontakt med sina kollegor i Finland. Det har hänt mycket inom den finländska släktforskningsvärlden de senaste åren.             

Att släktforska är en spännande och fantastisk hobby som sysselsätter allt fler människor runt om i världen. Och för oss som är födda i Finland eller kommit till Finland i forskningen är det en resa i historien i ett land men många olika förutsättningar och utmaningar för befolkningen

Det är bara 105 år sedan Finland blev självständigt.

Finland blev stegvis en del av det svenska riket från slutet av 1100-talet.

År 1809 förlorar Sverige Finland till Ryssland. Landet blev ett autonomt storfurstendöme, men där svenska lagar och svensk förvaltningsstruktur länge levde kvar. 

När du forskar under 1800-talet lever befolkningen under ryskt styre, och före 1809 under svenska lagar och förordningar. Nutidsforskningen efter 1917 ett land som är självständigt.

Men under hela denna tid såg kyrkböckerna likadana ur i landet. Att forska i Finland är att resa i ett land men många olika förutsättningar och utmaningar för befolkningen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial