Länkar

ARKIV

A
Arbetarrörelsens Arkiv i Skåne
Arbetarrörelsens Arkiv i Landskrona
Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek – Stockholm 
Arkivcentrum Dalarna – Falun
Arkivcentrum Gotland – Visby
Arkivcentrum Syd – Lund 
Arkivcentrum Värmland – Karlstad
Arkivcentrum Örebro län – Örebro
Arkiv Gävleborg – Gävle

B
Blekingearkivet – för folkrörelse- & lokalhistoria
Brittiska riksarkivet (UK)

D
Digitalt arkiv över äldre svenska kvinnotidskrifter
Danmark: Danska Riksarkivet
Danmark: Dansk Demografisk Databas
Danmark: Danska Arkivalier online
Danmark: Dansk DataArkiv
Danmark: Det danske Udvandrerarkiv
Danmark: Københavns Stadsarkiv
Danmark: Landsarkivet før Fyn
Danmark: Landsarkivet før Nørrejylland
Danmark: Landsarkivet før Sjælland, Lolland-Falster och Bornholm
Danmark: Landsarkivet før Sønderjylland
Danmark: Lokalarkivet i Dragør

E
Emigrantinstitutet i Växjö

F
Folklivsarkivet i Lund
Folkrörelsernas Arkivförbund – Örebro 
Folk i Rörelse – om folkrörelser och demokrati
Finland: Finska Arkivverket (Riksarkiv och Regionala Landsarkiv)
Finland: Finska Arkivdatabasen VAKKA

H
Hallands Arkivförbund
Handskriftsavdelning Lunds Universitet
Helsingborgs Stadsarkiv
Hässleholms Kommunarkiv

K
Krigsarkivet – Stockholm 
Kristianstads Kommunarkiv
Kronobergsarkivet – för folkrörelse- & lokalhistoria

L
Landsarkivet i Göteborg
Landsarkivet i Härnösand
Landsarkivet i Lund
Landsarkivet i Uppsala
Landsarkivet i Vadstena
Landsarkivet i Visby
Landsarkivet i Östersund
Landstingsarkivet i Stockholm
Lantmäteriet
Lantmäteriets Historiska kartor – Sökning i Historiska kartor
Lunds Stadsarkiv
Lettland: Lettlands Nationalarkiv
Lettland: Lettlands Regionala Arkiv

M
Malmö Stadsarkiv

N
Norge: Norska Arkivverket – Riksarkiv och Regionala Landsarkiv

R
Regionarkivet i Göteborg
Regionarkivet i Halland
Regionarkivet i Skåne
Regionarkivet i Östergötland
Regionarkivet på Gotland
Riksantikvarieämbetet
Riksarkivet – Svenska Riksarkivet och Landsarkiven
Riksarkivet NAD – Arkivförteckning
Riksarkivet SVAR – Digital Forskarsal
Riksarkivet Kartor och Ritningar
Ronneby Centralarkiv

S
Skånes Arkivförbund
Slottsarkivet – Kungliga Slottet – Stockholm
SOFI Institutet för Språk och Fornminnen
SOFI Arkiv och Samlingar
SOFI Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund
Stockholms Stadsarkiv
Svenska Arkivsamfundet

T
Tidskriften Arkiv – om arkivets alla aspekter
Trelleborgs Kommunarkiv
Tyska bundesarchiv (D)

V
Värmlandsarkiv – Karlstad

Y
Ystads Stadsarkiv

Ö
Östergötlands Arkivförbund

DATABASER OCH PROGRAM

A
Anarkiv – Svenskt Släktforskarprogram (Win)
Ancestry.se – Släktforskningsprogram, på svenska (Webb, IOS, Android)
Ancestry.com (USA) – Släktforskningsprogram (Webb, IOS, Android)
Andata – Svenskt Släktforskarprogram (Win)
Arkiv Digital – Digitaliserat källmaterial (abonnemang) – (Win, Mac, Linux, Webb)
Avrättade – Sökbar databas (på Rötter)
 
B
Bildskatter på nätet – 200.000 fotografier (Riksantikvarieämbetet)
Blekinge Båtmansregister – Blekinge Släktforskarförening
Blekinge Skeppsgosseregister – Blekinge Släktforskarförening
Blekinge Stenhuggarregister – Blekinge Släktforskarförening
Brother’s Keeper – Släktforskarprogram USA (Win)
Båstadsprojektet – Båstads rekonstruerade kyrkböcker före 1870
 
C
Centrala Soldatregistret – Hela Sverige
Cyndi’s List – of Genealogy Sites on the Internet – Länksamling
 
D
Dansk Demografisk Databas (DK)
Danska Arkivalier online (DK)
Demografiska Databasen Södra Sverige – Skåne, Blekinge och Halland
Demografiska databasen i Umeå
DISBYT – Databas (tillgänglig för DISGEN-användare)
Disgen – Svenskt Släktforskarprogram (Win)
Domböcker för Jerrestads härad – Avskrifter 1683-1713
 
E
Ellis Island – Immigration New Yorks hamn 1892-1924 (USA)
 
F
FamilySearch – Släktforskningsprogram USA, även på svenska (Webb, Android)
Family Tree Maker – Släktforskarprogram, även på svenska (Win, Mac)
Family Tree Builder (My Heritage) – Släktforskarprogram, även på svenska (Win)
Folketällinger och vielser fra Århusområdet (DK)
Folkräkning 1890 på Internet – 5 län i norra Sverige
Frigivna fångar hela riket 1876-1910 – ArkivDigital hemsida (gratis)
 
G
Geneanet – Släktforskarprogram, även på svenska (Webb, IOS, Android)
Genline – Uppköpt av Ancestry.se (abonnemang)
Genney – Svenskt Släktforskarprogram (Win, Mac, Linux)
Glädjekvinnor i Malmö – ArkivDigital hemsida (gratis)
Gramps – Släktforskningsprogram (Linux, Mac, Win)
 
H
Handskriftsdatabas – Göteborgs universitetsbibliotek
Historia.se – Portalen för historisk statistik
Holger – Svenskt Släktforskarprogram
 
I
IrfanView – Släktforskarprogram USA
 
K
Klockaremål från Lunds stift – ArkivDigital hemsida (gratis)
 
L
Legacy Family Tree – Släktforskarprogram USA, även på svenska (Win)
   
M
Mac Family Tree – Släktforskarprogram USA (Mac)
MinSläkt – Svenskt Släktforskarprogram
Mobile Family Tree – Släktforskarprogram USA (IOS)
MyHeritage – Släktforskarprogram, även på svenska (Webb, IOS, Android)
 
R
Reunion – Släktforskarprogram USA (Mac, IOS)
 
S
Sjömansdatabas Karlskrona 1871-1939 – DDSS
Skoklosters porträttsamling
SOFI Skånsk Ortnamnsdatabas
Släktdata – Sökbara databaser, i västra Sverige
Stockholms rotemansarkiv – Sök
SVAR – Riksarkivets digitaliserade källmaterial (abonnemang)
Sveriges Medeltida Personnamn (SOFI)
 
T
Tabellverket 1749-1859
 
V
Vigselregister Skåne (före c:a 1815) – ArkivDigital hemsida (gratis)
Vigselregister Halland (före c:a 1860) – DDSS
Västernorrlands fotodatabas
 
W
WinFamily – Släktforskarprogram USA (Win)
 
Win = Windows
Mac = MacOS för Mac-datorer
IOS = iPad, iPhone 

DNA FORSKNING

PROVTAGNING
www.ftdna.com
 – Family Tree DNA
www.23andme.com
dna.ancestry.se
www.myheritage.se/dna/
 
AMERIKANSKA LÄNKAR 
www.gedmatch.com
www.dnagen.net
www.dnagedcom.com
genographic.nationalgeographic.com
www.fullgenomes.com
www.dnapainter.com
 
SVENSKA LÄNKAR

www.ssgg.se – Svenska Sällskapet för Genetisk Genealogi – SSGG
wiki.genealogi.se/index.php/DNA-genealogi – Wikipedia
 
BLOGGAR
www.gronastubben.se/wordpress – Magnus Bäckmark
www.sjolunds.se/dna-genealogi/ – Peter Sjölund
 
FÖRDRAG/VIDEO
Släktforska med DNA – Peter Sjölund på Släktforskardagarna 2015 – (UR-TV)
Min europeiska familj – Karin Bojs på Släktforskardagarna 2015 – (UR-TV)
Livet efter topsningen – Peter Sjölund på Släktforskardagarna 2016 – (UR-TV)
 
ARTIKLAR
Vilket DNA-test ska jag välja? – Peter Sjölund (Rötter)

FÖRENINGAR

A
Artillerimuseet Kristianstad – Skåne

B
Dalbybygdens Släkt- och Folklivsforskarförening – Skåne
Bara Härads Hembygdsförening – Skåne
Bellmansällskapet – Stockholm 
Bjäre Släktring – Skåne
Björklinge Hembygdsförening – Uppland 
Blekinge Hembygdsförbund
Blekinge Släktforskarförening

Borås Släktforskarförening – Västergötland 
Bygdegårdarnas Riksförbund – Stockholm

D
Danmark: Arkivforeningen i Danmark – Köpenhamn
Danmark: Bornholms Slægts- og Lokalhistoriske Forening
Danmark: Dansk-Skaansk Forening
Danmark: Dansk Slægtsgårdsforening
Danmark: Danska Historiska Föreningar
Danmark: DIS-Danmark
Danmark: Haderslev Slægtsforskningsforening
Danmark: Historisk Samfund for Sönderjylland (DK)  
Danmark: Roskildeegnens Slægtsforskerforening
Danmark: Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie
Danmark: Sammenslutningen av slægthistoriske foreninger
Danmark: Slægtshistorisk Forening for Aalborgegnen
Danmark: Slægtshistorisk Forening Samsø
Danmark: Slægtshistorisk Forening Storkøbenhavn
Danmark: Slægtshistorisk Forening for Sydsjælland – Skanas
Danmark: Slægtshistorisk Forening Sønderjylland
Danmark: Slægtshistorisk Forening Vestsjælland
Dalarnas Släktforskarförbund – Dalarna 
Dellenbygdens Släktforskarförening – Hälsingland 
DIS
DIS-Bergslagen
DIS-Mitt
DIS-Nord
DIS-Småland
DIS-Syd
DIS-Väst
DIS-Öst
DIS-Filbyter
DIS-Norge (NO) 
Dösjebros byalag – Skåne

E
Eksjöbygdens Släktforskarförening – Småland
Elfdalens Hembygdsförening – Dalarna
Eslöv-Höör Släkt & Folklivsforskare – Skåne

F
Falkenbergska släktföreningen – Uppland
Falsterbo Museum – Skåne 
Forskarföreningen Släkt & Bygd – Bollnäs, Hälsingland 
Fridene-Fröjereds-Korsberga Hembygdsförening – Västergötland 
Föreningen Beredskapstid 1939-45
Föreningen för smedsläktsforskning – Stockholm 
Föreningen Gamla Halmstad – Halland 
Föreningen Gamla Lund – Skåne
Föreningen Gamla Trelleborg – Skåne
Föreningen Skelleftebygdens Släktforskare – Västerbotten 
Föreningen Skånska Gårdar
Föreningen Skånska Möllor
Föreningen Släktdata – Göteborg och Västra Götaland
Finland: Finlands Svenska Hembygdsförbund
Finland: Finlands Släkthistoriska Förening
Finland: Genealogiska Förbundet i Finland
Finland: Genealogiska Samfundet i Finland

G
G-Gruppen – Forskning i Tyskland, Finland, Esland, Lettland och Polen
Gammeldanskens vänner – Malmö 
Genealogiska Föreningen – Stockholm 
Gotlands Genealogiska Förening
Gotlands Hembygdsförbund
Grenna Hembygdsförening – Småland 
Gräsgårds Hembygdsförening – Öland
Grödinge Hembygdsförening – Södermanland 
Gärds Härads Hembygdsförening – Skåne 
Gästriklands Genealogiska Förening
Göinge Släkt- och Hembygdsforskarförening – Skåne 
GöteborgsRegionens Släktforskare

H
Hallands Släktforskarförening
Halländska Hembygdsrörelsen
Hallsbergs Släktforskarklubb – Närke 
Harry Martinson-Sällskapet – Jämshög, Blekinge 
Harplinge Kvarnförening – Halland
Helsingborgs Släktforskare- och Bygdeförening – Skåne
Hembygds och Släktforskare Nolaskogs – Ångermanland
Hjalmar Gullberg sällskapet – Malmö 
Husby-Rekarne Hembygdsförening – Södermanland
Hässleholms Militärhistoriska Förening – Skåne

I
Industrihistoria i Skåne – Skåne
Industrihistoria i Väst – Västra Götaland

J
Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

K
Katolsk Historisk Förening – Stockholm 
Klubb Maritim
Knäreds Forskarring & Hembygdsförening – Halland
Kristianstadsbygdens Släktforskarförening – Skåne
Kronobergs Genealogiska Förening – Småland
Kullabygdens Släktforskare – Skåne
Kulturhistorien Ystad & Österlen – Skåne
Kvidinge sockens hembygdsförening – Skåne 
Kyrkhults hembygdsförening – Blekinge 
Kävlingebygdens Släkt- och Folklivsforskarförening – Skåne

L
Landskronabygdens Släktforskare – Skåne
Lidens Hembygdsförening – Medelpad 
Linde Bergslags Släktforskarförening – Västmanland
Ljustorps Hembygdsförening – Medelpad 
Lokalhistoria i Jämshög och Kyrkhult – Blekinge 
Lomma-Burlöv Släkt- och Folklivsforskare – Skåne
Lunds Släktforskarförening – Skåne

M
Malmö Kulturhistoriska Förening
Malmö Släktforskarförening – Skåne
Malmö Stads Spårvägar Museiförening
Mark Härads Släktforskarförening – Västergötland 
Mellanskånes Släkt- och Hembygdsforskarförening – Skåne
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar – Skåne 
Målilla-Gårdveda Hembygdsförening – Småland 
Möklinta Hembygdsförening – Sala, Västmanland 
Mölle By- och Kulturförening – Skåne

N
Njurunda Hembygdsförening – Medelpad 
Norsk Slektshistorisk Forening (NO) 
Norrtälje Släktforskarförening – Uppland
Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening – Södermanland 
Nässjöbygdens Genealogiska Förening – Småland

O
Oxie härads hembygdsförening – Skåne 
Osby Hembygdsförening – Skåne Ostkustbanans Vänner

P
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum Oskarshamn – Småland
Pitebygdens Forskarförening – Norrbotten
Pro Memoria (vänförening till Riksarkivet och Krigsarkivet) – Stockholm

R
Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar
Rotary i Sverige
Råå Museum – för fiske och sjöfart 
RÖTTER – Sveriges Släktforskarförbund

S
Sjöfartsföreningen i Malmö
Skogshistoriska Sällskapet
Skånes Släktforskarförbund
Skånes Hembygdsförbund
Skövde Släktforskarförening – Västergötland
Släkten Hermelin
Släkten Lagerberg – Västergötland (kräver inloggning) 
Släkten Lewenhaupt
Släkten Mörner
Släkten Natt och Dag
Släkten Wrangel
Släktföreningen Du Rietz
Släktföreningen Lovisa Maria Hjelm
Släktföreningen Thorburn-Macfie
Staffanstorps Släktforskarförening – Skåne 
Stödföreningen för Per-Albin Hanssons födelsehem – Malmö 
Svenska Fyrsällskapet
Svensk Presshistorisk Förening – Stockholm 
Sveriges Hembygdsförbund – Stockholm
Sällskapet Vallonättlingar – Stockholm
Söderslätts Släkt & Hembygdsforskarförening – Skåne
Södra Hallands Släktforskningsring
Sölvesborgs Släktforskarförening – Blekinge

T
Tjörns Släktforskare – Bohuslän
Torna Härads Hembygdsförening – Skåne 
Torps Hembygdsförening – Medelpad
Trollhättebygdens Släktforskare – Västergötland
Töreboda Släktforskarförening – Västergötland

U
Uddevalla Släktforskare – Bohuslän
USA: Federation of Genealogical Societies
USA: Minnesota Historical Society
USA: Vasa Order of America

V
Vagnhistoriska Sällskapet
Varvshistoriska Föreningen i Göteborg
Varvshistoriska Föreningen i Karlskrona
Varvshistoriska Föreningen i Sölvesborg
Westgiöta Gustavianer – Göteborg 
Villands härads hembygdsförening – Skåne 
Västerlens Forskarförening – Skåne
Västgöta Genealogiska Förening – Västergötland 
Västerås Släktforskarklubb – Västmanland
Västra Nöbbelövs byalag – Skåne

Y
Ystadsbygdens Släkt- och Bygdeforskarförening – Skåne

Å
Ådalens Släktforskarförening – Ångermanland
Åsbo Släkt- och Folklivsforskare – Skåne

Ä
Ängelholms Släktforskare – Skåne

Ö
Österlens Släkt- och Folklivsforskarförening – Skåne 
Östgöta Genealogiska Förening – Östergötland
Östra Blekinge Hembygdsförening – Blekinge
Östra Karups Minnesvårdsförening – Skåne

HJÄLPMEDEL


American-Swedish Institute (USA) 
Amerikanska dagstidningar (USA) 
Amerikanska folkräkningsbyrån (USA)
Arkivguiden
Att göra en släktbok
Avskrifter av Ödenäs kyrkoböcker – Västergötland   


Cemetery Junction (USA)   


Danska arkivtips (DK) 
Danska folketællinger (DK) 
Danska Kort- og Matrikelstyrelsen (DK) 
Danska passagerarlistor (DK) 
Dansk Folkemindesamling (DK) 
Dansk-vestindiske arkivalier (DK) 
Det kongelige bibliotek i København (DK) 
Deutcher Adel (D) 
Döda i Malexander – Östergötland 
Dödregister över Minnesota (USA)   


Emigranter till USA (Ellis Island, USA) 
Emigrantregistret Karlstad

F    
Fakta om Fartyg
Finn-En-Grav (USA) 
Finsk släktforskning (FI) 
Forska i Århus (DK) 
Fyn (DK) 
Födda i Malexander – Östergötland   

G    
Gamla Masthugget i Göteborg
Gotländska släkter – Gotland 
Gravstenar i USA, Canada, Australien m fl (USA) 
Göteborgs-Emigranten


Handstilar och pennor förr i tiden
Hans Högmans Släktfoskning
Heraldik i Danmark
Hvem Forsker Hvad (DK) 
Hässjöregistret 1590-1939, Timrå


Kart- och bildavdelningen vid Uppsala universitetsbibliotek
Kartor över bl.a Nyköping
”Kiron Kountry” (USA) 
Kungliga biblioteket i Stockholm
Kungliga Myntkabinettet: Räkna ut penningvärdet
Kyrkor på Åland
Københavns Biblioteker (DK)  
Københavns Huse och indvånere efter branden 1728 (DK) 
Københavns Rådhusbibliotek (DK) 
Københavns Politis Udvandrerprotokoller (DK) 

LantmäterietLibrary of Congress (USA) 
LIBRIS – Sök böcker/handlingar på svenska biblioteken

Lokala gravstensinventeringar i USA (Cyndi’s List) 
Lutherska kyrkor i USA (USA)


MapquestMigranternas hus – Hälsingland 
Milstensinventeringen – Gotland   


Namn på sjukdomar förr
1901 års folkbokföring på nätet i Storbritannien (UK) 
NORDGEN – Nordisk släktforskningNorska kyrkböcker på Internet (NO) 
Norska Digitalarkiv (NO)   


Offren i Finlands krig 1914-22
Offren i Finlands krig 1939-45
Ordboken


Portalen för historisk statistik
Preserving and protecting photographs (USA)


Riksbanken: Historisk monitär statistik
RootsWeb (USA) 
Ryska släktforskningslänkar
Rötter – Sveriges Släktforskarförbund
Rötter Anbytarforum
Rötter Wiki – Släktforskarförbundets uppslagsverk


Scangen – Skåne
Slektshistoriske kilder 1500-1900 (NO) 
Stockholmskällan – Stockholm 
Svenskar i Canada
Sveriges Nationalatlas
Sweden Genealogy Forum (USA)
Svensk-Amerikanska Tidningar (USA)
Svensk Förvaltningshistoria
Svenska Kyrkan – Hitta Din Församling
Svenska Släktkalendern
Sök amerikanska släktingar (USA) 
Sökning på telefonkataloger (USA)   


Tabellverket på nätet
Tyda – Ordbok och översättning Engelska-Svenska


US GenWeb (USA)

V
Vigda i Malexander – Östergötland 
Våra svenska dialekter
Vägvisare för släktforskning i Estland – G-Gruppen
Vägvisare för släktforskning i Finland – G-Gruppen
Vägvisare för släktforskning i Lettland – G-Gruppen
Vägvisare för släktforskning i Tyskland – G-Gruppen
Vägvisare för släktforskning i Polen – G-Gruppen
Världsomfattande efterlysningsforum (USA)   


WorldGenWeb (USA)   

Ö 
Över Öresund (DK)   

MUSEER

A
Aeroseum – Göteborg
Alnarps Lantbruksmuseum – Skåne
Arbetets Museum – Norrköping
Arkitektur- och Designcentrum Skeppsholmen – Stockholm
Artillerimuseet – Kristianstad
Armémuseum – Stockholm
 
B
Beredskapsmuseet – Helsingborg
Blekinge Museum – Karlskrona
Bohusläns Försvarsmuseum – Uddevalla
Bohusläns Museum – Uddevalla
Bärnstensmuseum i Kämpinge – Skåne
 
E
Ebbamåla Bruk – Blekinge
Ekomuseum Bergslagen – Dalarna och Västmanland
  
F
F 15 Flygmuseum – Söderhamn, Helsingland
Flygvapenmuseum i Linköping – Linköping
Fotevikens Museum – Skåne
Fredriksdal Museer & Trädgårdar – Helsingborg
Fästningsmuseet Karlsborg
Försvarets Historiska Telesamlingar – Enköping
Försvarsmuseum Boden
 
G
Garnisons- och Luftvärnsmuseet i Halmstad
Grenna Museum – Gränna
Gislövs Smidesmuseum – Skåne
  
H
Helsingborgs Museer
Historiska Museet – Stockholm
Hässleholms Museum – Stockholm
 
I
International Museum of Photography and Film – New York, USA
International Spy Museum – Washington DC, USA
 
J
Johannamuseet – Skurup, Skåne
Judiska museet – Stockholm
Jämshögs Hembygdsmuseum – Blekinge
Jämtlands läns museum – Östersund
Järnriket Gästrikland – Gävle
Järnvägens Museum Ängelholm – Skåne
 
K
Kalmar Läns Museum – Kalmar
Karlshamns Kulturkvarter – Blekinge
Kulturens Östarp – Veberöd-Blentarp, Skåne
Kungliga Myntkabinettet – Stockholm
 
L
Landskrona Museer – Landskrona
Leksaksmuseet – Stockholm
Limhamns Museum – Malmö
Livrustkammaren – Stockholm
Lund Universitets Historiska Museum – Lund
Lödöse Museum – Västergötland
 
M
Malmö Idrottsmuseum
Malmö Museer
Malmöhus Slott
Marinmuseum – Karlskrona
Medelhavsmuseet – Stockholm
Medicinhistoriska Museet i Helsingborg – Skåne
Medicinhistoriska Museet – Sahlgrenska – Göteborg
Millesgården – Lidingö, Stockholm
Moderna museet – Stockholm
Motorhistoriska Museer – Hela Sverige
 
N
Nationalmuseum – Stockholm
Nobelmuseum – Stockholm
Nordiska museet – Stockholm
Norrvikens trädgårdar – Båstad
 
O
Observatoriemuseet – Stockholm
 
P
Pansarmuseet – Skara-Skövde, Västergötland
Polismuseet – Stockholm
Prins Eugens Waldemarsudde – Stockholm
 
R
Regionmuseet i Kristianstad – Kristianstad
Riddarholmskyrkan – Stockholm
Råå Museum – Råå, Helsingborg
 
S
Scenkonstmuseet i Stockholm – Stockholm
Sigtuna museum – Sigtuna
Sjöfartsmuseet Akvariet – Göteborg
Sjöhistoriska museet – Stockholm
Skansen – Stockholm
Statarmuseet i Skåne – Torup, Bara, Skåne
Statens Maritima museer – Stockholm och Karlskrona
Statens Försvarshistorisa Museer – Stockholm
Stockholms Länsmuseum – Stockholm
Stockholms Stadsmuseum – Stockholm
Strindbergsmuseet – Stockholm
Svenskt Fjäll- och Samemuseum – Jokkmokk
Sveriges Järnvägsmuseum – Gävle
Sveriges Sjömanshusmuseum – Uddevalla
 
T
Tullmuseet – Stockholm
Tøjhusmuseet i København – København (DK)
Tändsticksmuseet i Jönköping – Jönköping
 
U
Upplandsmuseet – Uppsala
 
V
Vasamuseet – Stockholm
Vaxholms Fästningsmuseum – Vaxholm, Stockholm
Vin & Sprithistoriska Museet – Stockholm
Vitlycke museum – Tanumshede, Bohuslän
Vänersborgs museum – Västergötland
Västarvet – Västra Götaland
 
Z
Zornmuseet – Mora, Dalarna
 
Å
Åhus Museum – Skåne
Ålands sjöfartsmuseum – Mariehamn
Ångtåget på Österlen – Skåne
 
Ä
Ängelholms Flygmuseum – Ängelholm

SLOTT

LÄNKSAMLINGAR
De Svenska Kungliga Slotten
Slottsguiden – Svenska slott
Danska slott & herrgårdar (DK)
Castles on the Web (internationellt)
 
A
Akershus festning (Norge)
 
B
Borgholms slott – Öland
Bäckaskog slott – Skåne
 
C
Christinehofs slott – Skåne
 
D
Drottningholms slott – Stockholm
 
E
Ekenäs slott – Östergötland
Engsö slott – Västmanland
 
G
Glimmingehus medeltidsborg – Skåne
Gripsholms slott – Mariefred, Södermanland
Gunnebo slott – Mölndal, Göteborg
 
H
Haga slott – Enköping
Häckeberga slott – Skåne
 
J
Jordberga gård – Skåne
 
K
Kina slott – Stockholm
Krageholms slott – Skåne
 
L
Läckö slott – Västergötland
 
M
Malmöhus slott – Malmö
 
N
Nyköpingshus – Nyköping, Södermanland
 
R
Roma Kungsgård – Gotland
 
S
Stjärnorp slottsruin – Östergötland
Skoklosters slott – Uppland
Sofiero slott – Helsingborg, Skåne
Sollidens slott – Öland
Steninge slott – Sigtuna, Uppland
Svaneholms slott – Skåne
Svartå herrgård – Närke
 
T
Taxinge slott – Södermanland
Tomarps kungsgård – Kvidinge, Skåne
 
W
Wanås slott – Knislinge, Skåne
 
Ö
Örebro slott – Närke
 

EMIGRATION

ALLMÄNNA SVENSKA LÄNKAR
www.genealogi.se – Släktforskarförbundet
sok.riksarkivet.se/nad – Nationell arkivdatabas NAD
sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen – SVAR
www.arkivdigital.se – ArkivDigital (abonnemang)
forum.genealogi.se – Förbundets anbytarforum

SVENSKA LÄNKAR
www.emiweb.se – EmiWeb (abonnemang)
www.utvandrarnashus.se – Utvandrarnas Hus i Växjö

DANMARK
www.udvandrerarkivet.dk – Det Danske Udvandrerarkiv
ddd.dda.dk – Dansk Demografisk Database

NORGE
www.arkivverket.no/Digitalarkivet – Passagerarlistor Norge (Digitalarkivet)
www.norwayheritage.com – Fartyg och passagerare

USA
www.archives.gov – National Archives
www.cyndislist.com – Cyndi’s  List
www.stevemorse.org – Stephen P. Morse databas
www.ancestry.com – Ancestry (abonnemang)
www.familysearch.org – Mormonerna
www.castlegarden.org – Castle Garden (före 1892)
www.libertyellisfoundation.org – Ellis Island (1892-1924)
www.theshipslist.com – The Ships List (USA, Canada, Australien, Nya Zeeland)
www.usgenweb.org – The USGenWeb
www.rootsweb.ancestry.com – Rootsweb
www.findagrave.com – Find A Grave
www.accessgenealogy.com – Bl.a. gravstenar
www.abmc.gov – Amerikaner (militärer/civila) på begravningsplatser i Europa och Asien
www.intelius.com – People Search i USA
www.whitepages.com – Adressregister USA
www.vitalrec.com – Attester/bevis för födda, vigda, döda, m.m.
www.sgsmn.org – Swedish Genealogical Society of Minnesota
www.mnhs.org – Minnesota Historical Society (Släktforskarföreningar)

TIDNINGAR
www.newspapers.com – Skannade tidningar i USA (startad 2012)
www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican – Svensk-Amerikanska tidningar
cdnc.ucr.edu – California Digital Newspaper Collection (1887-2007) 

bklyn.newspapers.com – Broklyn Public Library (1841-1902) 

chroniclingamerica.loc.gov – Kongressbibliotek > digitaliserade tidningar

USA – ALLMÄNT
USA delstater
USA delstater kartor
Counties per delstat
Counties kartor

DIVERSE PROGRAM
www.ancestry.se – Ancestry Sverige
www.ancestry.se/cs/se/sveriges – Abonnemang World Deluxe
www.myheritage.se – MyHeritage
www.myheritage.se/research – MyHeritage, sökning i databaser
www.myheritage.se/family-tree-builder – Family Tree Builder (MyHeritage)
www.geni.com – Geni
www.geneanet.org – GeneaNet
www.tribalpages.com – Tribal Pages

KANADA
www.bac-lac.gc.ca/eng – Library and Archives Canada
www.theshipslist.com/Research/canadarecords.shtml – Passagerarlistor Canada
www.censusfinder.com/canada-census-records.htm – Folkräkningar Canada
www.naturalizationrecords.com/canada – Ansökan om medborgarskap
www.swedesincanada.ca – Swedes in Canada (project)

ANDRA LÄNDER
www.findmypast.com – Storbrittanien Passagerarlistor
www.ffhs.org.uk – Förbundet för Storbritannien, Sydafrika och Australien

ÖVRIGA SVENSKA LÄNKAR
tidningar.kb.se – KB Digitaliserade svenska dagstidningar
klubbmaritim.com – Klubb Maritim
disbyt.dis.se – DIS släktträdsdatabas (medlemsskap krävs)

DIVERSE

A
Almanach de Bruxelles
Anderssons antikvariat i Karlskrona
Andra världskriget
Antikvariat Elbogen
Antikvariat Genealogica
Antikvariat Claes Olofsson
Antikvariatet
Axel von Fersen

B
Bellman
Bokbörsen
Bokstugan
Bräcke Mölla
Börringe Bygdegård

C
Centralantikvariatet

D
Danska kungahuset
Danske konger og deres historie
Den norske kirke
Drottning Kristina

E
Europeiska kungahus

F
Fembandsverket – Det svenska jordbrukets historia

Finlands evangelisk-lutherska kyrka
Finska riddarhuset
Folkbokföringens historia – Den svenska folkbokföringens historia (Skatteverket)
Folkekirken
Fredstraktater och avtal

G
Gefle Antikvariat
Glimten
Gotlandståget
Gregers antikvariat
Gustaf III

H
Heliga Birgitta
Hemsö Fästning
Heraldisk Tidsskrift
Historisk Tidsskrift
Historiska Institutionen i Lund
Hovstallet

J
Johanniterorden
John Ericssons berömda kanontorn på Monitor
Jones antikvariat

K
Kalmar Nyckel
Karl XII
Kleynes antikvariat

M
Marinarkeologi

N
Nordstjernan
Norska kungahuset
Nättidningen Svensk Historia

O
Oderljunga mölla

P
Personuppgiftslagen
Peter Englunds hemsida
Populär Arkeologi
Populär Historia
PRA Antikvariat

R
Redins Antikvariat
Regalskeppet Kronan
Riddarhuset
Riksantikvarieämbetet
Riksdagen
Rödbergsfortet

S
SCB
Skatternas historia – De svenska skatternas historia (Skatteverket)
Slaget vid Lund
Släktforskarnas Hus i Leksand
Släktforskarrörelsens historia
Stockholms Borgargille
Stockholmsbriggen
Svensk adel
Svenska Antiknätet
Svenska Antikvariatföreningen
Svenska kungahuset
Svenska kyrkan
Svenska Ostindiska Companiet
Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek
Sverige i utlandet
Sveriges statsministrar genom tiderna

T
Tage Erlander
The Volga Germans
Tycho Brahe

V
Vatikanstaten
Vikingatider
Vita Huset
Vitterhetsakademin

Å
Ådalen

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial