Årsmötet 2024

Årsmötet är avslutat. Alf Johansson avtackades och Ulf Carlson tillträder som ny ordförande.

Ulf, som ingått i styrelsen i två år och även är känd som lärare inom föreningens kursverksamhet, presenterar sig närmare i nästa Angripen.

Där kommer även andra eventuella förändringar i arbetsuppgifterna i styrelsen att presenteras.

Här nedan hittar du årsmötesprotokollet: