Släktforskardagarna i Malmö 2024

Som ni förhoppningsvis vet så kommer vi i Malmö att anordna släktforskardagarna i Malmö 2024. Det kommer att bli den 24-25 augusti på Baltiska Hallen. Arbetet inför dagarna pågår för fullt.

Ni hittar till hemsidan för SFD2024 här: https://sfd2024.se/

Vi kommer att behöva en hel del medlemmar som hjälper till under de två dagarna. Det handlar om att kolla biljetter, vara värd för föredrag, stå i garderoben, bemanna informationsdisken etc etc.

Många har anmält sig och vill hjälpa till. Ev. kommer vi att behöva fler. Anmäl dig till Alf på nedanstående adress om du är intresserad.

alf.johansson@msff.se