Medlemsavgift 2024

Nu är det dags att betala medlemskapet för 2024.

Faktura på medlemsavgiften för 2024 har nu skickats per e-post till medlemmarna. Ange fakturans OCR-nummer när du betalar. Du kan betala med swish eller bankgiro i december eller januari 2024.

Betala till bankgiro 667-8833 eller Swish 123 018 3194. Årsavgiften är 200 kr för enskilt medlemskap och 300 kr för familjemedlemskap (två personer i samma hushåll).

Är du ny medlem så använder du fliken ”Bli medlem?” på hemsidan för att registrera dina adressuppgifter.

Har du frågor angående medlemsavgiften så kontakta kassören på ann-kristin.mattsson@msff.se.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 31 mars blir, i enlighet med stadgarna, avförd ur medlemsregistret. För att få rösta på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald.