Kursutbud våren 2024

Kurserna och DNA-kaféerna våren 2024 hålls, mestadels fysiskt i vår kurslokal i Stadsarkivets lokaler i Malmö, Bergsgatan 20, precis till höger om Stadsarkivets huvudingång.   

Vi har en kurs, Tema Bouppteckningar, som går kvällstid och digitalt via Zoom.

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”. Här står det också hur man betalar kursavgiften.

Innan du anmäler dig till en kurs.

När du går en kurs hos oss så skickar vi under kursen gång ut diverse information till dig.

Vi vill helst skicka dessa som gruppmail, men då kan din e-mailadress bli synlig för övriga kursdeltagare.

Endast de på kursen kan se kursdeltagarnas mailadresser.

Om detta inte är ok för dig så måste du meddela detta i förväg. Då får vi hantera dina E-mail separat.

Vårens kurser och DNA-kaféer är:

  • Grundkurs i Släktforskning
  • Textläsning, grundkurs 2
  • Fråga en släktforskare
  • Bouppteckningar (digitalt via Zoom)
  • DNA-kaféer för nybörjare
  • DNA-kaféer för erfarna

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

DNA-Kafé Nybörjare (397) 

Dessa tillfällen är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Den 2 maj kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

DNA-Kafé Erfarna (398)

Vid dessa tillfällen är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Den 16 maj kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

Grundkurs i Släktforskning (nr 399) – FULLBOKAD

Ny kurs (nr 400) annonserad här nedan!

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra
släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas. 
Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 12, 19 och 26 februari, samt 4 och 11 mars, kl.13.30 – 16.15.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Frågor om denna kurs: yvonne.soleus@outlook.com eller svenolofh@gmail.com

Pris: 750 kr. Medlemsskap i MSFF krävs. Avgiften skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och observera att detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening, samtidigt med kursavgiften och medlemsavgiften om du inte redan är medlem (för enskild medlem 200 kronor/år, se även under fliken Att bli medlem, på hemsidan). Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Grundkurs i Släktforskning (nr 400)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra
släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas. 
Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 18, 25 mars samt 8, 15 och 22 april, kl.13.30 – 16.15.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Frågor om denna kurs: yvonne.soleus@outlook.com eller svenolofh@gmail.com

Pris: 750 kr. Medlemsskap i MSFF krävs. Avgiften skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och observera att detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening, samtidigt med kursavgiften och medlemsavgiften om du inte redan är medlem (för enskild medlem 200 kronor/år, se även under fliken Att bli medlem, på hemsidan). Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Grundkurs 2 i Textläsning – (nr 401)


Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 2 år.
Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1680 till 1900 talet.
Vi börjar med födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar. Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.
Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen forskning. Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.

Kursböcker som används som referens Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius, vilka kan köpas via föreningen Dis.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 5, 12, 19 mars och 2, 9 april. kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Medlemsskap i MSFF krävs. Avgiften skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Fråga en släktforskare (nr 402)

Är du nyfiken på att få vägledning hur du tar dig vidare för att lösa släktgåtor där du kört fast?

Omfattning: Vi vänder oss till dig som kört fast, utan att själv komma vidare. Observera att vi inte kommer att återuppta frågor som tidigare behandlats, eller tagits upp under – Fråga mentorn. Vi kommer att med hjälp av alla de specialkompetenser som finns i föreningen göra vad vi kan för att vägleda dig hur du kan
komma vidare för att försöka lösa din släktgåta. För att vi skall kunna hjälpa dig vill vi ha in din fråga skriftligen i förväg. Du måste där beskriva ditt problem och ange senaste säkra källan som vi kan utgå ifrån. Det går även att ställa frågor vid själva träffen, men det underlättar om vi fått in frågorna i förväg.

Genomförande: Fysisk träff på Malmö Stadsarkiv. Vid träffen blir det genomgång av olika problem som kommit upp, diskussioner och frågor. Du kan ta med egen dator.

Kurstider: Den 9 mars kl 10:00 – 15:00

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Ansvarig: Karin Murén

Pris: 400 kr. Vi kommer vid lunchtid att bjuda på kaffe och bagett. Vi erbjuder både medlemmar och icke medlemmar att få delta, då vi här samtidigt kan visa på vilken nytta man har av att vara medlem i en släktforskarförening. Avgifterna skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 403) Digitalt via Zoom.

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitala träffar via Zoom. Kursen bygger på presentationer och övningar. Övningarna utförs till viss del på träffarna, till viss del hemma mellan träffarna. Du behöver mikrofon och kamera på din dator.

Kurstider:  Den 7 och 14, mars, kl. 18.00 – 20.30

Digitalt: Via Zoom.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr. Medlemsskap i MSFF krävs. Avgiften skall betalas senast 14 dagar före kursstart och därefter får ni kallelse till kursen.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial