(Nye) Ordföranden har ordet…

(Klippt från senaste AnGripen)

Hej allesammans,

Det är vår i luften och vi börjar om på ny kula. Så blev också fallet på Malmö Släktforskarförenings årsmöte som gick av stapeln i Malmö Stadsarkivs lokaler den 18 mars. Alf Johansson avgick som ordförande för föreningen och undertecknad Ulf Carlson valdes till ny ordförande. Men Alf kommer vi att se mycket av under året eftersom han i sin egenskap av projektledare för Släktforskardagarna har en mycket central roll.

Vem är då Ulf Carlson? Kort kan sägas att jag är gift med Cecilia och bor i Lomma. Har två utflugna barn och tre barnbarn. Min vagga stod i Kalmar. Men jag har varit bofast i Skåne sedan 1995. Dessförinnan var jag en ständig gäst i Skåne i mer än 15 år. Bakgrunden till detta är att jag har ett långt yrkesliv bakom mig på Sydkraft och E.ON.

Släktforska började jag med år 2007. Mest för egen maskin med hjälp av internet och diverse böcker. Några kurser blev det inte till att börja med eftersom jobbet inte lämnade plats för det. Men i samband med att jag gick i pension 2017 tänkte jag att det skulle bli ändring på det. Så jag gjorde en liten undersökning och konstaterade att Malmö Släktforskarförening gav störst möjlighet av de näraliggande föreningarna att vidareutveckla mig med hjälp av den mångfacetterade utbildningstablån. Således löste jag medlemskap och gick så många kurser som jag kunde få in i schemat under mina första år i föreningen. Mycket givande.

Så småningom blev jag själv tillfrågad om jag inte kunde tänka mig att hålla kurser. Så blev det. Bouppteckningar och emigrationen till Amerika blev ämnena. Även det mycket givande då det ger tillfälle att träffa många av föreningens medlemmar och inte minst vidareutveckla mig själv inom släktforskningen. Att leda kurser kan jag verkligen rekommendera.

Lärorikt i allra högsta grad.

För två år sedan valdes jag in som ledamot i styrelsen och nu har jag alltså fått förtroendet att ta över uppgiften som ordförande för föreningen. En uppgift som jag känner stor ödmjukhet inför. Inte minst med tanke på mina föregångare.

Nu är det ju inte bara jag som skall leda föreningen. Till min hjälp har jag ju en synnerligen kompetent styrelse vilket känns skönt. Tillsammans skall vi utforma vägen framåt.

Planen för i år är till stor del lagd. Förutom våra löpande verksamheter som kurser och släktforskarhjälp har vi vår satsning på fyra lördagar under året med bl a intressanta föredrag. Två av dessa lördagar sker i samarbete med Malmö Stadsarkiv. Nästa lördag med föredrag, släktforskarhjälp och DNA-provtagning inträffar den 13 april på Malmö Stadsarkiv. Hoppas att vi syns då! Programmet finns i nyhetsbrevet för mars.

Annars är ju den stora aktiviteten i år att vi står som arrangör för Släktforskardagarna. Här samverkar vi med Skånes Släktforskarförbund där 21 av Skånes släktforskarföreningar är medlemmar. Vi kommer att ha en gemensam monter på utställningen för hela förbundet. Förutom utställning blir det bl a många föredrag i fem olika rum parallellt samt släktforskarhjälp. Vi hoppas på många besökare så att eventet blir den stora succé som vi planerar för. Vi är många som arbetar och kommer att arbeta med detta. Ett utmärkt tillfälle att träffas och ha det trevligt med varandra. Och att öka på kunskaperna inom ämnet vi känner för och vårdar ömt. Släktforskning!

Ulf