Släktforskardagarna kommer till Malmö 2024 (24-25 augusti)

Som ni förhoppningsvis vet så kommer vi i Malmö att anordna släktforskardagarna i Malmö 2024. Det kommer att bli den 24-25 augusti på Baltiska Hallen. Senast det begav sig i Skåne var 2008 och några av er kanske deltog redan den gången?

Och har ni aldrig besökt Släktforskardagarna förr så är detta ett utmärkt tillfälle för en debut.

Planeringsarbetet är nu verkligen i full gång. Styrelsen i MSFF och SkSF har besökt de blivande mässlokalerna (läs: ”besöker regelbundet”) och inom kort öppnar hemsidan sfd2024.se. Eftersom programmet inte är spikat kommer det inte att vara möjligt att köpa biljetter ännu men hemsidan kommer att innehålla lite malmöitisk turistinformation och liknande – men det kanske är mest riktat mot de ”utomsocknes gästerna”?

Baltiska Hallen

Vi kommer att behöva en hel del medlemmar som hjälper till dels i förberedelsearbetet som håller på att starta upp nu, dels under de två dagarna 2024. Det handlar om att kolla biljetter, vara värd för föredrag, stå i garderoben, bemanna informationsdisken etc etc.

Ni som är intresserade att vara med och hjälpa till kan anmäla er redan nu genom att maila till: alf.johansson@msff.se

Texten nedan är hämtad från Wiki-Rötter

Släktforskardagarna är en sedan 1987 årligt i augusti månad återkommande nordisk genealogisk sammankomst arrangerad av Sveriges Släktforskarförbund och dess medlemsföreningar. Arrangemanget ambulerar runt om i Sverige och huvudarrangörerna brukar bestå av en eller flera värdföreningar som håller släktforskarmässa, föredragsprogram, utflykter och middagar, m.m. samt Sveriges Släktforskarförbund som ansvarar för konferensdelen (riksstämma, ordförandekonferens, redaktörskurs och cirkelledarkurs). Släktforskardagarna, som brukar dra mellan 3.000 och 5.000 besökare per gång, beräknas vara ett av de största sammankomster för släktforskare i världen, mindre än den brittiska Who Do You Think You Are? LIVE (England) ”den största i världen” med omkring 15.000 besökare, men betydligt större än det tyska Deutscher Genealogentag.

Historik

Släktforskardagarna är en direkt konsekvens av bildandet av Sveriges Släktforskarförbund, då förberedelsearbetet krävde nationella sammankomster åren 1985 och 1986. När väl förbundet var bildat (1986) behölls intresset för kringarrangemang i samband med den årliga riksstämman, vilket successivt har växt till ett av de största släktforskararrangemangen i världen. Idag krävs stora rymliga utställningslokaler och antalet föredrag är så stort att man inte längre kan övervaka alla utan måste välja ett urval.

Följande orter och värdföreningar har hållit i släktforskardagarna: