Ordföranden har ordet…

Saxat från senaste numret av AnGripen…

Hej allesammans,
Det är spännande med släktforskning för det är inte bara att leta efter anfäder. Det är så mycket mer och kan vara så mycket mer.
Det mest uppenbara är historia och då inte bara svensk historia. För att förstå vår svenska (och danska) historia behöver man kunna lite om andra länders historia för att sätta händelse i sitt rätta sammanhang. Men vetgirigheten behöver inte stanna vid historia. Har man anfädrar och mödrar som har haft någon speciell syssla eller arbete kan man fördjupa sig i dessa sysslor. Det är kanske någon vars anfader, t ex, arbetade på ölbryggeri. Hur brygger/bryggde man öl? Vilka råvaror och varför, hur påverkar dessa smaken? Varifrån kommer/kom råvarorna och varför? Varför tappar man öl på flaska? Varför är flaskan brun/grön? Hur transporterade man öl. Hur påverkade detta infrastrukturen? När började man brygga öl i Sverige? Har bryggandet förändrats över tid? Vem ägde bryggerierna och varför? Sedan kan man ställa samma frågor kring läsk och svagdricka. Tänk detta är bara ett exempel. Poängen med att ta reda på svaren till alla dessa frågor att släktforskaren bättre kommer att förstå sina tidigare generationer.
Presentationsmässigt kan släktforskaren komplettera den klassiska släktforskningen med foton, skrifter, etiketter och allt möjligt annat där endast fantasin sätter gränser.

Det kommer ut en aldrig sinande ström av böcker om historia. Med skiftande kvalitet. Många bra böcker har inte alltid en uppenbar koppling till släktforskning. Rötter bokhandeln ger ut böcker som däremot en sådan koppling. Jag vill lyfta fram några alster från senare tid, som dessutom fungerar som kompetensutveckling för släktforskare.

Latin för släkthistoriker av Urban Sikeborg.

Detta är en uppslagsbok där all världens latinska uttryck och även enskilda ord finns med. Boken beskriver uttrycket och ordens betydelse. En formidabel uppslagsbok. Man kan lätt plocka ut några uttryck och vem som är upphovsmannen för att sedan använda uttrycken till vardags. Alltid är det någon som blir förvånad.

Sveriges historia för släktforskare av Roger Axelsson, Carin Bergström, Carl Henrik Carlsson och Sofia Ling.

Det är så mycket mer vi vill veta – om hur släktingar bodde, arbetade och reste, vad de åt, var på den sociala skalan de stod, vilken skolgång de kan ha haft eller vilka politiska rättigheter de åtnjöt. Den här boken tar vid där de gamla längderna slutar och försöker besvara denna typ av frågor, som för oss närmare våra anfäders och anmödrars liv. Samtidigt placeras de i ett större sammanhang. Boken spänner över sju hundra år av vår historia, men liksom släktforskaren börjar den i det nära förflutna och söker sig allt längre bakåt – så långt som källorna brukar kunna föra släktforskaren. Ett välvalt bildmaterial gör skildringen ännu mer levande. Denna beskrivning har jag knyckt från Adlibris, men kan för egen del bara skriva under på beskrivning. En mycket spännande och lärorik bok, även för den som tycker sig kunna mycket om svensk historia.

Prästerna av Gunnar Wetterberg.

Än en gång knycker jag en beskrivning av Adlibris. Gud är ofta underskattad i nutida historieskrivning. Tron har färgat människornas göranden och låtanden långt fram i tiden. Tron tolkades och förmedlades av prästerna i mer än tusen år. De var landets första intellektuella – kungarnas hjälpredor, bildningens män i byarna. Gunnar Wetterberg följer samspelet mellan församlingarna och deras herdar genom århundradena. Maktspråk varvas med innerlighet, tron formar människornas vardag och deras liv. Varför slog kristendomen igenom? Hur kunde kyrkan överleva Gustav Vasas plundringar? Vad betydde prästfruarna för kulturspridningen? Och var stod kyrkan i 1900-talets stora strider? Gunnar Wetterberg har tidigare skrivit om Skogen, Axel Oxenstierna, Ingenjörer och om Skånsk historia, vilket också är böcker jag kan rekommendera. Prästerna kommer oss släktforskare nära genom sitt präntande i kyrkoböcker, men ändå inte riktigt. Denna bok av Gunnar Wetterberg lyckas däremot med det.

Tre bra böcker som ni kan fördjupa er i när dagen blir kortare och kvällarna mer kulna.
Hälsningar Alf Johansson