Kursutbud

Kurserna under hösten 2021 kommer i flera fall att kunna hållas både fysiskt och som Zoomkurser. Fysiska kurser endast om myndigheterna inte tvingar oss att stänga ner den verksamheten. Vi kommer då att i första hand vara i Stadsarkivets lokaler om inte Malmö Stad beslutar att oavsett myndighetens direktiv välja att hålla stängt för fysiska träffar i deras lokaler, under hela 2021. Vi har i så fall en annan lösning.   

För att få deltaga på kurserna med fysiska träffar krävs att man kan visa upp ett vaccinationsbevis där man fått 2 sprutor, eller en kombination där man varit smittad, men nu är konstaterat frisk. Detta för allas säkerhet. Vidare krävs att man aldrig kommer på kurs om man är förkyld eller har feber, av samma anledning. Vi följer naturligtvis myndigheternas Coronadirektiv.

Zoomkurserna hålls vanligtvis på kvällstid och de fysiska mötena förläggs till dagtid. Zoomkurserna rabatteras med 25% på priset även under hösten.

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”.

Höstens kurser är:

Temakurs – Domstolsforskning – fysiska träffar (nr 347)

Omfattning: Att hitta i och använda domböcker är en stor och viktig del i släktforskningen när de vanliga kyrkböckerna saknas.

Vi tittar på rättsväsendets organisation och utveckling i Sverige, vilka domstolar som fanns och hur man hittar i det arkivmaterial som finns bevarat från häradsrätter och rådhusrätter. Där finns inte bara brott och tvister med förhandlingar och domar, utan även köp och försäljning av gårdar, lagfarter, bouppteckningar, äktenskapsförord, förmyndarärenden med mera.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 2, 9 och 16 november kl. 10:00 – 12:00 (30 min paus)

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs – Domstolsforskning – digitalt via Zoom (nr 348)

Omfattning: Att hitta i och använda domböcker är en stor och viktig del i släktforskningen när de vanliga kyrkböckerna saknas.

Vi tittar på rättsväsendets organisation och utveckling i Sverige, vilka domstolar som fanns och hur man hittar i det arkivmaterial som finns bevarat från häradsrätter och rådhusrätter. Där finns inte bara brott och tvister med förhandlingar och domar, utan även köp och försäljning av gårdar, lagfarter, bouppteckningar, äktenskapsförord, förmyndarärenden med mera. (Samma som kurs 347)

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 2, 9 och 16 november kl. 18:30 – 20:30 (30 min paus)

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 225 kr (25 % rabatt för de digitala kurserna)

Anmälan

Grundkurs i Släktforskning – fysiska träffar (nr 349)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor och dator behöver du inte ta med dig vid dessa tillfällen.

Kurstider: Den 3, 10, 17, 24 november och 8 december, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 750 kr Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.  

Anmälan

Grundkurs i Släktforskning – digitalt via Zoom (nr 350)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 3, 10, 17, 24 november och 8 december, kl. 18:00 – 20:45

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 560 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Anmälan

Grundkurs i Textläsning – fysiska träffar (nr 351)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat något dock minst 1 år.

Kan du inte läsa texterna, så är risken stor att du börjar forska på fel släkter. Vi kommer här att läsa olika texter från kyrkböckerna och från bouppteckningar. Tidsspann 1600 – 1900.

I tur och ordning födelse/dopböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Kursbok som används som referens ”Tolka rätt, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilken kan köpas från föreningen för 300 kr

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du ska ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 1, 8, 15, 22, 29 november kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Anmälan

Temakurs – Militärer – digitalt via Zoom (nr 352)

Genomförande: Digitalt via Zoom. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Omfattning: För eller senare hittar du troligen flera militärer i din släkt via kyrkböckerna.

Hur gör du då för att följa dem? Vi inleder med att se hur Sverige utvecklades från år 1150 och framåt. Vi kommer att se hur militärerna var organiserade och vi kommer att söka upp dem i rullorna. Vi kommer att gå igenom olika intressanta verktyg för att söka våra militärer.  

Kurstider: Den 5 och 12 oktober kl. 18:00 – 19:45

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 150 kr

Anmälan

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – fysiska träffar (nr 353)

Fysiska träffar.

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok

och dator behöver du inte ta med till kursen.

Kurstider: Den 18 och 25 november, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 10 deltagare

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – digitalt via Zoom (nr 354)

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

Genomförande: Digitalt via Zoom. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig och innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 18 och 25 november, kl. 18:00 – 20:45

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 225 kr

Anmälan

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen – digitalt via Zoom (nr 355)

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider:  Den 19 och 26 oktober, kl. 18:30 – 20:30

Lokal: Digitalt via Zoom, max 20 deltagare

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 150 kr

Anmälan

Temakurs – Emigration till Nordamerika – digitalt via Zoom (nr 356)

Omfattning: Eftersom hela 1,3 miljoner svenskar utvandrade till USA är det en viktig del av släktforskningen för de flesta av oss.

På denna kurs går vi med hjälp av ett antal verkliga exempel igenom hur man kan forska om våra emigranter. Källor, sökmotorer, metodik mm.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar som studeras och utförs på och mellan träffarna. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 4, 11 och 18 november, kl. 10.00 – 12.00.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 225 kr

Anmälan

Temakurs Släktforskning i Danmark – digitalt via Zoom (nr 357)

Omfattning: Tekniken att forska i Danmark är i många stycken annorlunda än i Sverige och denna kurs lär dig hitta dina rötter i Danmark.

Vi kommer att gå igenom innehåll och hur man söker i danska kyrkböcker.

Det blir genomgång om folkräkningar och andra källor man kan använda sig av.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material som studeras och uppgifter som utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 6, 13 och 20 oktober, kl. 18.00 – 19.45

Kursledare: Yvonne Soléus

Pris: 225 kr

Anmälan

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

Topsning: Vid de fysiska DNA-kaférna i december finns det möjlighet att topsa sig. Vi hjälper till och förklarar vilket test som är bäst för just dig. Det är bara FamilyTreeDNAs tester man kan beställa vid kaféerna. Om man vill beställa från något annat analysföretag måste man köpa dessa tester själv.

Regler för anmälan till DNA-Kaféer: Alla är välkomna, både medlemmar och icke medlemmar, men då antalet platser är begränsat måste du anmäla dig. Du får ett svar om det finns platser kvar eller om det är fullt, först till kvarn…

Nybörjar-kaféer

Dessa tillfällen är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétider: Digitalt (Zoom) 14 september (nr 358), fysiskt den 7 december (nr 360) kl. 18.00 – 20.30.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

Erfarna-kaféer

Vid dessa tillfällen är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétider: Digitalt (Zoom) 21 september (nr 359) och fysiskt (nr 361) den 14 december. kl. 18.00 – 20.30.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

Zoomkurserna hålls vanligtvis på kvällstid och de fysiska mötena lägga till dagtid. Zoomkurserna rabatteras med 25% på priset även under hösten

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial