Kursutbud

Grundkurs i släktforskning, steg 1 (nr 339)

Vi lägger upp en helt ny Grundkurs som kommer att gå via Zoom.

Kursen kommer att vara på kvällstid och du kommer att kunna sitta hemma och delta via en länk.

Så nu finns det inte längre något som hindrar dig från att börja släktforska.

Detta är en fundamentalt viktig introduktion in i släktforskningens värld. Här får du i huvudsak lära dig hur man med hjälp av ArkivDigitals (ADs) program forskar med hjälp av de olika kyrkböckerna. Du kommer att förstå grundläggande släktforskning i kyrkböcker och lära dig att behärska sökning med hjälp av AD-programmet.

4 x 3 timmar, 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 (uppehåll för sportlov) Digital Kurs (Zoom). Vänligen följ eventuella uppdateringar här på hemsidan.

Kursboken är ”Släktforskning på riktigt” av Håkan Skogsjö. Om man inte redan har boken kan man beställa den för 195 kr. Detta görs genom ett mail till carl.strandberg@msff.se och efter mottagen bekräftelse kan man avhämta den i receptionen på Malmö Stadsarkiv.

Du erbjuds också ett mycket fördelaktigt kursabonnemang hos AD, så att du kan arbeta med programmet under kursens gång. Man kan i samband med kursen köpa ett abonnemang på Arkiv Digital i 13 veckor för 395 kr.

Du behöver ha en dator eller liknande så att du kan ta del av utbildningen. Givetvis måste du ha en uppkoppling mot internet. Det är önskvärt att du har ett par hörlurar med mikrofon, så att du kan delta i diskussionerna. Det går också med högtalare och mikrofon.

Kamera är önskvärd av samma skäl och finns normalt som standard i Laptoppar.

Kurstider: Den 10/2, 17/2, 3/3 samt 10/3 kl 18:00 – 20:30
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 450 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 345)

Bouppteckningar är kanske det viktigaste dokumentet i vår släktforskning.

Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Kurstider:  Den 2/3 och 9/3, 2021; kl. 10:00 – 12:00
Kursledare: Ulf Carlson
Pris: 150 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs5@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Forska i städer (nr 342)

Vi tittar på de arkiv och arkivmaterial som är speciella för staden och dess innevånare. Det kan handla om borgare, handelsmän, skråväsen, arbetare, kvarter, rättsväsende och ledning.

Kurstider:  Den 31/3, 7/4 och 14/4, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Lantmäteriet (nr 343)

Lantmäteriet bildades 1628 och ansvarar idag för kartor och fastigheter. Det finns både aktuell information och historisk information om byar och gårdar. I de historiska kartorna från enskifte och lagaskifte finns i skiftesprotokollen även mycket om personerna i byarna.

Kurstider:  Den 18/2, 4/3 och 11/3, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Skånes historia (nr 344)

Finns det en specifik skånsk historia eller var Skåne först en del av dansk historia för att sedan bli en del av den svenska historien? Under tre kurstillfällen kommer vi att först ta avstamp i förkristen skånsk historia, som nog kan kallas verkligen skånsk. Sedan tittar vi på hur Skåne hade det under den danska tiden och sist hur försvenskningen av Skåne gick till. Det blir också en liten epilog om vi i nutid och framtid kan tala om en specifik skånsk historia.

Kurstider:  Den 6/4, 13/4 och 20/4, 2021; kl. 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Danmarksforskning (nr 341)

Att släktforska i Danmark är helt annorlunda än i Sverige. Vill du lyckas hitta dina förfäder i Danmark så klarar du dig inte utan denna kurs. I Danmark saknas husförhörslängder och då måste man veta i vilka andra arkiv man skall söka. Våra förfäder åkte ofta till Danmark för att arbeta men också för att dölja att de födde ”oäkta” barn. 

Kurstider: Den 8/4, 15/4 samt 28/4 kl 18:00 – 19:30 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial