Kursutbud våren 2023

Kurserna under våren 2023 kommer att hållas fysiskt på Stadsarkivet i Malmö.

Ingången till lokalen är på Bergsgatan 20, precis till höger om Stadsarkivets huvudingång

Vi kräver givetvis att man inte kommer på en kurs om man är förkyld eller har feber.

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”. Här står det också hur man betalar kursavgiften.

Vårens kurser är:

  • Grundkurs i Släktforskning
  • Textläsning, fortsättning
  • Grundkurs i släktforskningsprogrammet Min Släkt
  • Fråga en släktforskare
  • Bouppteckningar
  • DNA-kaféer

Grundkurs i Släktforskning (nr 381) – fulltecknad

Grundkurs i Släktforskning (nr 382) – fulltecknad

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital, som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni kan köpa direkt från arkivdigital.se. För att delta i kursen behöver ni inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i sin släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 23 och 30 mars och 13, 20 och 27 april, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Fortsättningskurs Textläsning Grund 3 (nr 383)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 3 år.

Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1600 till 1800 talet.

Vi börjar med födelse, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.

Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen forskning. Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.      

Kursböcker som används som referens ”Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilka kan köpas via föreningen Dis.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 27 mars, 3, 17 och 24 april samt 8 maj kl. 13:30 – 16:15

10:e april samt 1:e maj är helgdagar…

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Anmälan

Grundkurs i släktforskningsprogrammet Min Släkt (nr 384)

Omfattning: Vi vänder oss till dig som använder släktforskningsprogrammet Min Släkt, eller avser att införskaffa programmet.

Använder du idag alla de möjligheter som finns programmet Min Släkt.

Vi går igenom hur man strukturerar information, söker information, länkar in personer mitt i ditt släktträd, länkar dokument, bilder och redigerar objekt i programmet. Hur man kan formatera rapporter i programmet efter egna önskemål. Vi går igenom hur du skapar GEDCOM-filer för export till andra program, eller till dispyt. Hur jag importerar och exporterar GEDCOM-filer av delar, eller hela arkiv, till och från mitt släkt arkiv. Slutligen visar vi hur du kan skapa en HTML-applikation för en Websida av din forskning. Websidan ingår dock inte. Självklart går vi igenom de olika funktionerna i programmet. Det finns mycket att lära hur man bäst nyttjar programmet.     

Kursböcker finns inte men vi kommer att förse er med vägledande dokumentation.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 20, 27 februari och 6, 13, 20 mars kl. 13:30 – 16:15

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén och Staffan Ottoson

Pris: 750 kr.

Fråga en släktforskare (nr 385)

Kan du allt? ”Har du inga lik i lasten”, där du kört fast i din släktforskning?

Har du gett upp? Eller är du nyfiken att få vägledning hur du tar dig vidare för att lösa dessa släktgåtor?

Omfattning: Vi vänder oss till dig som är just nyfiken och vill få löst de släktgåtor där du gått bet. Vi kommer att med hjälp av alla de specialkompetenser som finns i föreningen göra vad vi kan för att vägleda dig hur du kan komma vidare. För att vi skall kunna skall kunna hjälpa dig vill vi ha in din fråga skriftligen i förväg. Du måste där beskriva ditt problem och ange senaste säkra källan som vi kan utgå ifrån. Det går även att ställa frågor vid själva träffen, men det underlättar om vi fått in frågorna i förväg.

Genomförande: Fysisk träff på Malmö Stadsarkiv. Vid träffen blir det genomgång av olika problem som kommit upp, diskussioner och frågor, du bör ta med egen dator.

Kurstider: Den 15 april kl. 10:00 – 15:00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén

Pris: 300 kr. Vi kommer vid lunchtid att bjuda på kaffe och bagett. Vi erbjuder både medlemmar och icke medlemmar att få delta, då vi här samtidigt kan visa på vilken nytta man har av att vara medlem i en släktforskarförening.

Anmälan

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 386) – fulltecknad

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder  

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 31 januari och 7 februari, kl. 9.30 – 12.30

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr.

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

DNA-Kafé Nybörjare (nr 380)

Detta tillfälle är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Den 10 maj kl. 18.00 – 20.30

Lokal: Mötet är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

DNA-Kafé Erfarna (nr 379)

Vid detta tillfälle är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Den 17 maj kl. 18.00 – 20.30

Lokal: Mötet är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial