Kursutbud hösten 2023

Kurserna hösten 2023 hålls, mestadels fysiskt i vår kurslokal i Stadsarkivets lokaler i Malmö, Bergsgatan 20, precis till höger om Stadsarkivets huvudingång.   

Vi har 2 kurser, Tema Bouppteckningar och Tema Danmark, som går digitalt via Zoom, kvällstid.

Även Presentationskursen går kvällstid, men fysiskt enligt nedan.

Detta kursupplägg är i överensstämmelse med era önskemål, som vi fick in vid vårens enkätförfrågan.

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”. Här står det också hur man betalar kursavgiften.

Höstens kurser är:

 • Grundkurs i Släktforskning
 • Textläsning, grundkurs 1
 • Hur jag presenterar min forskning
 • Grundkurs i släktforskningsprogrammet Min Släkt
 • Fråga en släktforskare – inriktning nybörjare
 • Bouppteckningar (digitalt via Zoom)
 • Släktforskning i Danmark (digitalt via Zoom)
 • DNA-kaféer för nybörjare och erfarna

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

DNA-Kafé Nybörjare (387) 

Dessa tillfällen är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid dessa tillfällen tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område. Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Den 8 november kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

DNA-Kafé Erfarna (388)

Vid dessa tillfällen är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y-DNA och mtDNA.
Dessa tillfällen är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Den 15 november kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Malmö stadsarkiv.

Handledare: Niklas Hertzman.

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Anmälan

Grundkurs i Släktforskning (nr 389)FULLBOKAD – ny kurs: 390

Omfattning: Grundkurs i släktforskning med Arkiv Digital, som är det program som företrädesvis kommer att användas. Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker.

Genomgång av de vanligaste programmen för att registrera din släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då. Grundläggande datorvana erfordras.

Kurstider: Den 18, 25 september och 2, 9, 16 oktober, kl. 13:00 – 15:45.

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta

abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Grundkurs i Släktforskning (nr 390)

Omfattning: Grundkurs i släktforskning med Arkiv Digital, som är det program som företrädesvis kommer att användas. Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker.

Genomgång av de vanligaste programmen för att registrera din släktforskning.

Kursboken som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken du kan köpa direkt från arkivdigital.se

För att delta i kursen behöver du inte boken, men den kan vara bra att ha för att få tips och komma vidare i din släktforskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då. Grundläggande datorvana erfordras.

Kurstider: Den 23, 30 oktober och 6, 13, 20 november, kl. 13:00 – 15:45

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén.

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta

abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Anmälan

Textläsning – Grundkurs 1 (nr 391)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat minst 2 år.

Vi kommer här att läsa olika texter med ett tidsspann från 1680 till 1900 talet.

Vi börjar med födelseböcker, vigselböcker, dödböcker och bouppteckningar.

Därefter fortsätter vi med mantalslängder, jordeböcker och intressanta texter ur domböcker.

Tanken med kursen är att du skall bli säkrare och minska risken för feltolkningar i din egen forskning. Du blir då helt enkelt bättre som släktforskare.     

Kursböcker som används som referens ”Tolka rätt 275 kr, Tolka rätt Fördjupning 175 kr, av Thorbjörn Wahlström och Thorulf Imselius” vilka kan köpas via föreningen Dis.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 3, 10, 17, 24 och 31 oktober kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften. 

Anmälan

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning (nr 392)

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant.   Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.

I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammet Disgen och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok

och dator behöver du inte ta med till kursen.

Kurstider: Den 10 och 17 oktober, kl. 18:00 – 20:30

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Anmälan

Släktforskningsprogrammet Min Släkt – Grundkurs (393)

Omfattning: Vi vänder oss till dig som använder släktforskningsprogrammet Min Släkt, eller avser att införskaffa programmet.

Använder du idag alla de möjligheter som finns programmet Min Släkt?

Vi går igenom hur man strukturerar information, söker information, länkar in personer mitt i ditt släktträd, länkar dokument, bilder och redigerar objekt i programmet. Hur man kan formatera rapporter i programmet efter egna önskemål. Vi går igenom hur du skapar GEDCOM-filer för export till andra program, eller till dispyt. Hur jag importerar och exporterar GEDCOM-filer av delar, eller hela arkiv, till och från mitt släkt arkiv. Slutligen visar vi hur du kan skapa en HTML-applikation för en Websida av din forskning. Websidan ingår dock inte. Självklart går vi igenom de olika funktionerna i programmet. Det finns mycket att lära hur man bäst nyttjar programmet.    

Kursböcker finns inte men vi kommer att förse er med vägledande dokumentation.

Genomförande: Fysisk träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor. Du får ta med egen dator till grupparbeten.

Kurstider: Den 11, 18, 25 oktober och 1, 8 november, kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare

Kursledare: Karin Murén och Staffan Ottoson

Pris: 750 kr.

Anmälan

Fråga en släktforskare, inriktning nybörjare (394)

Är du nyfiken på att få vägledning hur du tar dig vidare för att lösa släktgåtor där du kört fast?

Omfattning: Vi vänder oss till dig som är nybörjare och kört fast, utan att själv komma vidare. Vi kommer att med hjälp av alla de specialkompetenser som finns i föreningen göra vad vi kan för att vägleda dig hur du kan komma vidare. För att vi skall kunna skall kunna hjälpa dig vill vi ha in din fråga skriftligen i förväg. Du måste där beskriva ditt problem och ange senaste säkra källan som vi kan utgå ifrån. Det går även att ställa frågor vid själva träffen, men det underlättar om vi fått in frågorna i förväg.

Genomförande: Fysisk träff på Malmö Stadsarkiv. Vid träffen blir det genomgång av olika problem som kommit upp, diskussioner och frågor, du kan ta med egen dator.

Kurstid: Den 28 oktober april kl. 10:00 – 15:00

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare

Ansvarig: Karin Murén.

Pris: 400 kr. Vi kommer vid lunchtid att bjuda på kaffe och bagett. Vi erbjuder både medlemmar och icke medlemmar att få delta, då vi här samtidigt kan visa på vilken nytta man har av att vara medlem i en släktforskarförening.

Anmälan

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen (nr 395) Digitalt via Zoom.

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Digitala träffar via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider:  Den 14 november och 21 november, kl. 18.00 – 20.30

Digitalt: Via Zoom.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs – Släktforskning i Danmark (nr 396), Digitalt via Zoom.

Omfattning: Tekniken att forska i Danmark är i många stycken annorlunda än i Sverige och denna kurs lär dig hitta dina rötter i Danmark.

Vi kommer att gå igenom innehåll och hur man söker i danska kyrkböcker.

Det blir genomgång om folkräkningar och andra källor man kan använda sig av.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 15 och 22 november, kl. 18.00 – 20.00

Kursledare: Yvonne Soléus

Pris: 200 kr

Anmälan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial