Kursutbud hösten 2022

Kurserna under hösten 2022 kommer att hållas (mestadels) fysiskt. Vi avser att vara i Stadsarkivets lokaler, men har vid behov tillgång till en annan lokal centralt i Malmö. 

Vi kräver att man inte kommer på en fysisk kurs om man är förkyld eller har feber.

Läs även ”Regler för anmälan” under fliken ”Hur anmäler jag mig”. Här står det också hur man betalar kursavgiften.

Höstens kurser är:

 • Grundkurs i Släktforskning (både fysisk och digital)
 • Bouppteckningar
 • Emigration till USA, hjälp i problemlösningen
 • Släktforskning, hjälp till problemlösning
 • Hur jag presenterar min forskning
 • Textläsning, fortsättning
 • Gårdsforskning (både fysisk och digital)
 • DNA-kaféer

Grundkurs i Släktforskning – fysiska träffar (nr 370)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 3, 10, 17, 24 november samt 1 december kl. 13:30 – 16:15

Lokal: På Malmö Stadsarkiv, max 11 deltagare.

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 750 kr Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.  

Grundkurs nr 370 är nu FULLTECKNAD

Grundkurs i Släktforskning – digitalt via Zoom (nr 371)

Omfattning: Grunder om släktforskning. Introduktion av olika kyrkböcker.

Här får du i huvudsak lära dig hur man forskar i kyrkböckerna. Samtidigt får du en liten inblick i flera andra släktforskningsteman. Detta för att du skall förstå att släktforskning är mycket mer än kyrkböcker. Man får ta med sin egen dator på kurserna.

Genomgång av ArkivDigital som är det program som företrädesvis kommer att användas.

Genomgång av diverse datorprogram för att söka samt genomgång av de vanligaste programmen för att registrera sin släktforskning.

Kursbok som används är ”Släktforskning på riktigt” vilken ni köper direkt från arkivdigital.se

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras
och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer,
diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 3, 10, 17, 24 november samt 1 december kl. 18:30 – 20:15

Kursledare: Yvonne Soléus och Sven-Olof Hultén

Pris: 500 kr Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.  

Anmälan

Temakurs – Bouppteckningen i släktforskningen – fysiska träffar (nr 372)

Omfattning: Bouppteckningar är ett av de viktigaste dokumenten i vår släktforskning. Med
teori och exempel belyser vi:

 1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
 2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och
  berättelse gör bouppteckningen central
 3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det
presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider:  Den 15/11 och 22/11, kl. 9.30 – 12.00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs – – Emigration till USA – Uppföljningskurs – Hjälp i problemlösningen – fysiska träffar (nr 373)

Omfattning: Detta är en uppföljningskurs till de grund / fördjupningskurser som körts
tidigare. Det är alltså ingen nybörjarkurs. Kursen är begränsad till 6 deltagare.

Här krävs det att man antingen har gått de båda Emigrantkurserna som vi
hade hösten 2021 / våren 2022, gått annan Emigrantkurs, eller att man har forskat ingående
med sina amerikanska släktingar på egen hand.

Kurstider: Den 20/10 och 27/10, kl. 9.30 – 12.30

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 6 deltagare.

Kursledare: Ulf Carlson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs Släktforskning, fokus på problemlösning och här får du hjälp att söka dina släktingar, när du kört fast –
fysiska träffar (nr 374)

Omfattning: Det är dina problem som styr vad vi gör på kursen. Det är nämligen där du kört fast som vi går in och försöker hjälpa dig vidare. Vi håller oss här till traditionell släktforskning, kyrkböcker och bouppteckningar i första hand.

Genomförande: Här krävs det att du forskat några år Du skall här också visa vad du själv gjort för att själv finna din släkting. Här hjälps vi åt att försöka hitta de släktingar du tidigare sökt, men inte lyckats att finna. Dina problem skickar du över till kursledaren innan kursen börjar. Genom att se och lösa dina och andras problem så får du samtidigt mycket djupare kunskaper i ämnet.

Kurstider: Den 19/10 och 25/10, kl. 13.30 -16.00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Karin Murén

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs – Hur jag presenterar min Forskning – fysiska träffar (nr 375)

Omfattning: När jag presenterar mitt eget släktforskningsmaterial så vill jag att det skall vara intressant. Vi kommer att visa två olika exempel för att ge er olika uppslag från vår egen forskning.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. I den första delen behandlas hur man genom att kombinera släktforskningsprogram och andra källor skapar en trevlig och innehållsrik presentation för DVD/USB/webben.
I den andra delen kommer man att använda Släktforskningsprogrammen Disgen/MinSläkt och Word för att bygga en presentation, men nu med syftet att göra en släktbok.

Kurstider: Den 1/11 och 8 /11, kl. 13.30 – 16.00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Lennart Magnusson och Staffan Ottoson

Pris: 300 kr

Anmälan

Fortsättningskurs Textläsning (grund 2) – fysiska träffar (nr 376)

Omfattning: Kursen vänder sig till dig som släktforskat några år och gärna gått grund 1, som hölls våren 2022. Genom att du kan läsa fördjupade texter från äldre tid så minskar du riskerna för fel i din forskning samtidigt kanske du hittar texter om dina släktingar som gör din forskning mer intressant.
Vi kommer här att läsa olika texter i tur och ordning Kyrkböcker (födslar, vigslar och
dödböcker), bouppteckningar domböcker och andra intressanta handlingar.

Kursböcker som användes som referens i Grundkurserna ”Tolka rätt, av Thorbjörn
Wahlström och Thorulf Imselius” vilken kan köpas för 300 kr. ”Tolka rätt fördjupning”
kostar 175 kr. Frakt tillkommer.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det genomgång av olika texter, diskussioner och frågor, du får ta med egen dator till grupparbeten om du vill.

Kurstider: Den 7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och 5/12 kl. 13:30 – 16:00

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Staffan Ottoson

Pris: 750 kr. Vi erbjuder även ett kursabonnemang på 13 veckor hos ArkivDigital för 395 kr och detta abonnemang betalar du då till Malmö Släktforskarförening samtidigt med kursavgiften.

Anmälan

Temakurs Gårdsforskning (grund) – fysiska träffar (nr 377)

Omfattning: Gården har spelat en viktig roll i våra anors liv och historia, och även i vårt lands historia och utveckling. Detta är en grundkurs om vilket material som vi kan hitta i arkiven om just dina anors gårdar, som de ägde, levde i eller arbetade vid. Vi tittar också på var man kan hitta kartor som visar var gårdarna låg.

Genomförande: Fysiska träffar på Malmö Stadsarkiv. Kursen bygger på material och
övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På träffarna blir det
presentationer, diskussioner och frågor, och dator behöver du inte ta med då.

Kurstider: Den 9/11 och 16 /11 kl. 10.00 -12.30 (6 timmar)

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.
Max 11 deltagare.

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 300 kr

Anmälan

Temakurs Gårdsforskning (grund) – digitalt via Zoom (nr 378)

Omfattning: Gården har spelat en viktig roll i våra anors liv och historia, och även i vårt lands historia och utveckling. Detta är en grundkurs om vilket material som vi kan hitta i arkiven om just dina anors gårdar, som de ägde, levde i eller arbetade vid. Vi tittar också på var man kan hitta kartor som visar var gårdarna låg.

Genomförande: Digitalt via Zoom. Kursen bygger på material och övningar, som studeras och utförs hemma mellan träffarna. På de digitala träffarna blir det presentationer, diskussioner och frågor. Du behöver mikrofon/kamera på din dator.

Kurstider: Den 9/11 och 16 /11 kl. 19:00 – 20:45 (4 timmar)

Kursledare: Torgny Larsson

Pris: 200 kr

Anmälan

DNA-kaféer

DNA-kaféerna i Malmö är nu uppdelade i två olika ”nivåer”, en för nybörjare och en för lite mer erfarna. Vi hoppas att detta gör att fler får ny kunskap i ämnet och att du hittar en nivå som passar just dig.

Topsning: Vid de fysiska DNA-kaféerna i finns det möjlighet att topsa sig. Vi hjälper till och förklarar vilket test som är bäst för just dig. Det är bara FamilyTreeDNAs tester man kan beställa vid kaféerna. Om man vill beställa från något annat analysföretag måste man köpa dessa tester själv.

DNA, Erfarna-kafé – fysisk träff (nr 379)

Vid detta tillfälle är det de som är nyfikna på nya verktyg och analysmetoder som får sitt lystmäte. Vi diskuterar knepiga problem och om det finns önskemål så pratar vi även om Y- DNA och mtDNA.
Detta tillfälle är till för dig som har tagit dig förbi nybörjarsteget. Du känner till hur man använder träfflistan och biologin bakom. Vi tittar på nya verktyg som kan vara användbara och deltagarna pratar och diskuterar med varandra.

Kafétid: Fysiskt den 25/10, kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Topsning: se ovan

Anmälan

DNA, Nybörjar-kafé – fysisk träff (nr 380)

Detta tillfälle är till för dig som har haft ditt resultat ett tag och du har suttit hemma och funderat lite. Vi går igenom hur man skall tänka för att hitta släktingar. Vid detta tillfälle tittar vi på det grundläggande. Hur man ärver sitt DNA, hur träfflistan ser ut och vad man skall tänka på när man ger sig in på detta nya område? Deltagarna pratar och diskuterar och det är deltagarnas frågeställningar som styr vilka ämnen vi tar upp.

Kafétid: Fysiskt den 11/10, kl. 18.00 – 20.30.

Lokal: Mötena är på Malmö stadsarkiv, med ingång från Bergsgatan till höger huvudingången.

Handledare: Niklas Hertzman

Pris: 80 kr för medlem och 100 kr för icke medlem, per träff.

Topsning: se ovan

Anmälan

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial