Kursutbud

Forska i städer (nr 342)

Vi tittar på de arkiv och arkivmaterial som är speciella för staden och dess innevånare. Det kan handla om borgare, handelsmän, skråväsen, arbetare, kvarter, rättsväsende och ledning.

Kurstider:  Den 31/3, 7/4 och 14/4, 2021; kl. 10:00 – 11:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Torgny Larsson
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs1@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Skånes historia (nr 344)

Finns det en specifik skånsk historia eller var Skåne först en del av dansk historia för att sedan bli en del av den svenska historien? Under tre kurstillfällen kommer vi att först ta avstamp i förkristen skånsk historia, som nog kan kallas verkligen skånsk. Sedan tittar vi på hur Skåne hade det under den danska tiden och sist hur försvenskningen av Skåne gick till. Det blir också en liten epilog om vi i nutid och framtid kan tala om en specifik skånsk historia.

Kurstider:  Den 6/4, 13/4 och 20/4, 2021; kl. 19:00 – 20:00
Kursledare: Alf Johansson
Pris: 100 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs3@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Temakurs – Danmarksforskning (nr 341)

Att släktforska i Danmark är helt annorlunda än i Sverige. Vill du lyckas hitta dina förfäder i Danmark så klarar du dig inte utan denna kurs. I Danmark saknas husförhörslängder och då måste man veta i vilka andra arkiv man skall söka. Våra förfäder åkte ofta till Danmark för att arbeta men också för att dölja att de födde ”oäkta” barn. 

Kurstider: Den 8/4, 15/4 samt 28/4 kl 18:00 – 19:45 (3 x 2 lektionstimmar)
Kursledare: Yvonne Soléus
Pris: 225 kr (priset är rabatterat med 25%). Kommande kurser som ges via Zoom kommer att vara rabatterade på samma sätt.
Anmälan till: kurs4@msff.se (ange vilken kurs anmälan gäller)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial