Ordföranden har ordet…

Saxat från senaste numret av AnGripen…

Släktforskardagarna i Östersund är avklarade och nu blickar vi fram emot Släktforskardagarna i Malmö 2024.
En förening blir inte bättre än dess medlemmar. Det gäller inte minst för att vi skall kunna genomföra släktforskardagarna 2024. Vi behöver ca 100 personer som arbetar under dessa dagar. 10-20 stycken har anmält sig, som ni förstår saknar vi några fortfarande. Vi behöver hjälp av alla våra passionerade medlemmar. Hör av er! Det kommer att finnas många kul uppgifter. Dessutom är det roligt att få vara med om ett arrangemang av den storlek som släktforskardagarna innebär.


Släktforskardagar har två huvudkomponenter; mässa och föredrag. Till det skulle man kunna lägga den släktforskarservice vi kommer att erbjuda. Vi vill ha lite nya grepp på mässa och föredrag. Föredrag som överraskar, utan för den skull ge avkall på matnyttigheten i föredragen. Olika typer av föredrag och med olika längd. Vi tror också vi kan göra något nytt av själva mässan. Sedan kryddar vi det hela med underhållning.


Vi räknar med att ha ett erbjudande klart till alla utställare klart i slutet av året. Redan är det många som har hört av sig. Vi räknar med att kunna presentera ett program i början av 2024.


Vi har många goda samarbetspartners. Malmö Stadsarkiv, Malmö Stad, Region Skåne och, sist men inte minst, Arkiv Digital. Vi får även hjälp och stöd av Sveriges Släktforskarförening.


Som ni alla säkert känner till så är de allra flesta av Skånes släktforskarföreningar anslutna till Skånes Släktforskarförbund. Genom det skånska förbundet kommer vi också att göra en manifestation för släktforskningen i allmänhet och för Skåne i synnerhet. Alla föreningar representerar släktforskningen i Skåne. Vi representerar inte bara vår egen förening utan också alla andra föreningar som är medlemmar i Skåneförbundet. Nya medlemmar oavsett vilken föreningen en enskild väljer är en ny släktforskarmedlem och något för oss alla att glädjas åt. Dessutom är det så otroligt billigt att vara medlem i en förening (ca 200 kr/år/förening) att man kan vara med i flera föreningar. Årsmedlemsskapet i valfri förening kostar som en biobiljett. Varenda förening
erbjuder mer valuta för pengarna än en två timmars bioföreställning.


Sedan några år tillbaka så anordnas den skånska släktforskarveckan, vilket är ett annat exempel på hur vi redan nu samarbetar föreningarna emellan. Det finns ca 20 släktforskarföreningar i Skåne av olika storlek. Tillsammans har vi många medlemmar. Samtidigt ser de flesta av oss en svagt vikande medlemstrend, liksom i resten av landet med några få undantag.


För egen del tror jag på att ett ökat samarbete mellan de skånska föreningarna skulle öka vårt attraktionsvärde med fler medlemmar som resultat. Jag tror också att Släktforskardagarna 2024 kan bli en start för ökat samarbete.


Alf Johansson