Att släktforska i Finland – Marianne Jonasson

25:e maj kl 19 (torsdag) – Stadsarkivet/Ingång Friisgatan

Dörrarna öppnas 18 för kaffeservering

Marianne är född i Jakobstad som ligger i Österbotten Finland. Sedan 15 år lärare i släktforskning på Medborgarskolan i Stockholm och Lidingö. Grundare av svenska släktakademien. Stadig kontakt med sina kollegor i Finland. Det har hänt mycket inom den finländska släktforskningsvärlden de senaste åren.             

Att släktforska är en spännande och fantastisk hobby som sysselsätter allt fler människor runt om i världen. Och för oss som är födda i Finland eller kommit till Finland i forskningen är det en resa i historien i ett land men många olika förutsättningar och utmaningar för befolkningen

Det är bara 105 år sedan Finland blev självständigt.

Finland blev stegvis en del av det svenska riket från slutet av 1100-talet.

År 1809 förlorar Sverige Finland till Ryssland. Landet blev ett autonomt storfurstendöme, men där svenska lagar och svensk förvaltningsstruktur länge levde kvar. 

När du forskar under 1800-talet lever befolkningen under ryskt styre, och före 1809 under svenska lagar och förordningar. Nutidsforskningen efter 1917 ett land som är självständigt.

Men under hela denna tid såg kyrkböckerna likadana ur i landet. Att forska i Finland är att resa i ett land men många olika förutsättningar och utmaningar för befolkningen.

Marianne Jonasson