Glömt (inte hunnit) betala medlemsavgiften 2023?

Nu är det hög tid att förnya medlemskapet för 2023. Betala till bankgiro 667-8833 eller Swish 123 018 3194. Årsavgiften är 200 kr för enskilt medlemskap och 300 kr för familjemedlemskap (två personer i samma hushåll).

Är du ny medlem så använder du fliken ”Bli medlem?” på hemsidan för att registrera dina adressuppgifter.

Är du osäker på om du redan betalt kontakta kassören på ann-kristin.mattsson@msff.se.

Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 31 mars blir, i enlighet med stadgarna, avförd ur medlemsregistret. För att få rösta på årsmötet måste medlemsavgiften vara betald.