Släktforskningens dag

2023-01-21 lördag, Malmö Stadsarkiv

Välkommen till släktforskningens dag och öppet hus på Malmö stadsarkiv med bland annat föredrag, magasinsvisningar och bokförsäljning. Det blir en dag med något för alla, oavsett tidigare intresse eller erfarenhet av släktforskning.

På plats under släktforskningens dag finns Malmö Släktforskarförening för att hjälpa till med släktforskning och DNA-tester. Även Skånes Släktforskarförbund medverkar med bokbord och databasen Skånes Knektregister.

Magasinsvisningar på temat arkitektur startar kl 10.30, 11.30, 13.30 och 14.15. Observera att det finns begränsat antal platser till magasinsvisningarna. Biljetter hämtas samma dag i Malmö stadsarkivs entré.

FÖREDRAG

10.45 Välkomsthälsning

MSFF:s ordförande Alf Johansson och stadsarkivarie Suzanne Sandberg

11.00 Svaneholms slott – människor, minnen och myter

Adelsfröken Ebba Hallenborg växte upp på Svaneholm på 1860– och 1870–talet. I vuxen ålder skrev hon ner sina barndomsminnen och här träder människor i olika yrkesroller fram – inte bara godsägaren och hans familj, utan även tjänstefolket inne på slottet och de som arbetade med skötseln av gården. Ebba och hennes syskon hade lekkamrater överallt – i slott likaväl som i koja, men som adelsfröken giftes hon sedan bort inom sin egen socialgrupp.

Carin Bergström är docent i historia och tidigare chef vid Skoklosters slott. Hon är medförfattare till ”Svaneholm: människor, minnen, myter” som utkom 2021.

12.00 Den sociala ordningen i Malmö på 1700-talet

Sjuttonhundratalets samhälle var ett skiktat samhälle där skillnader mellan människor markerades genom vardagligt handlande. I detta föredrag fokuserar Lars Edgren på kyrkolivet som en plats för att göra distinktioner mellan olika sociala grupper. Vem satt var i S:t Petri kyrka? Vem begravdes på vilken av stadens sex begravningsplatser? Och varför behövdes det sex olika likbärarlag i en stad med bara några tusen invånare?

Lars Edgren är professor emeritus i historia vid Lunds universitet. 2021 gav han ut boken ”Stadens sociala ordning”.

13.00 Skapa en släktbok på 30 minuter

Med utgångspunkt i Word och ett släktforskningsprogram visar Lennart Magnusson hur du enkelt skapar en släktbok på mindre än en halvtimme. Innehållet går sedan att putsa, ändra och komplettera i månader tills man är nöjd med resultatet.

Lennart Magnusson, medlem av Malmö Släktforskarförening och tidigare ordförande 2010 – 2019.

14.00 Kolonirörelsen i dagens och gårdagens Malmö

Under den senare delen av 1800-talet växte kolonirörelsen fram i Sverige och beskrevs som ett sätt att möta tidens sociala utmaningar. Malmö var en förebild och är fortfarande en av Sveriges kolonitätaste städer. Från mitten av 1900-talet minskade dock intresset och kolonierna ansågs otidsenliga. I dagens Malmö ökar efterfrågan på mark, samtidigt som en yngre generation visar intresse för kolonier kopplat till stadsodling och hållbarhet.

Fredrik Björk, miljöhistoriker och verksam vid institutionen för Urbana Studier, Malmö universitet, och kolonist.

Släktforskningens dag anordnas av Malmö stadsarkiv och Malmö Släktforskarförening.