Har du glömt betala medlemsavgiften för 2022??

Medlemsavgift för 2022 

Nu är det hög tid att förnya medlemskapet för 2022. Betala till bankgiro 667-
8833 eller Swish 123 018 3194. Årsavgiften är 200 kr för enskilt medlemskap
och 300 kr för familjemedlemskap (två personer i samma hushåll).

Är du osäker på om du redan betalt kontakta kassören på ann-kristin.mattsson@msff.se

Medlem som inte betalt medlemsavgiften senast 31 mars blir, i enlighet med
stadgarna, avförd ur medlemsregistret. För att få rösta på årsmötet måste
medlemsavgiften vara betald.