Medlemsavgift 2022

Medlemsavgift för 2022 

Faktura på medlemsavgiften för 2022 har nu skickats per e-post till medlemmarna. Du kan betala med swish eller bankgiro i december eller januari 2022.

Medlemsavgiften för utlandsboende har för 2022 sänkts till samma belopp som för övriga medlemmar eftersom medlemstidningen numera är digital. I övrigt är medlemsavgifterna oförändrade.

Betala på bankgiro 667-8833 eller swish 123 018 3194 och ange fakturans OCR-nummer som referens vid betalning.

Har du inte fått faktura per e-post beror detta sannolikt på att föreningen saknar eller har en felaktig e-postadress till dig i medlemsregistret. Kontakta i så fall kassören ann-kristin.mattsson@msff.se.

Är medlemsavgiften inte betald den 31 mars 2022 kommer medlemskapet att upphöra per automatik i enlighet med stadgarna.

Om du vill byta medlemskap, t ex från enskilt medlemskap till familjemedlemskap eller tvärtom, så betalar du in korrekt belopp (se nedan) och anger även i detta fall OCR-numret som referens.

200 kr för enskild medlem

300 kr för familjemedlemskap (två personer i samma hushåll)

100 kr för ungdom (högst 25 år)