Höstens föredrag

”Vart tog hen vägen?”

Föredrag av Torgny Larsson. 18/11 (OBS! Fysiskt möte på Malmö Stadsarkiv)

Att följa personer i kyrkböcker, databaser och register är viktigt av flera orsaker. Dels för att verifiera att det är rätt person/släkting, dels för all information som hittas under vägen.
Föredraget och exemplen handlar om ingångar till de olika arkiven och vad man
då kan hitta.

Torgnys föredrag äger rum den 18:e november kl 19.

Mera information följer angående möteslokal och förutsättningar för detta första fysiska föredrag efter pandemin!

Se vidare under våra aktiviteter!

Väl mött (på riktigt – inte via Zoom)!