Ordföranden har ordet

När detta skrivs är det den 6 december. Mycket tidigare än vanligt har vi idag inhandlat gran som nu pryder sin plats i lägenheten. Den blev kanske lite stor. Känns nästan som vi fått in en skog. Å andra sidan sprider den väldoft och trevnad. Den där extra trevnaden är något vi alla behöver när coronaeländet grasserar, särskilt i Skåne. Var rädda om er och härda ut ett tag till så löser det här sig. Det kommer en tid när vi alla kan träffas och tala om vårt stora intresse – släktforskning.

Malmö Släktforskarförening har försökt ersätta våra träffar/föreläsningar med digitala varianter. Kurserna har också blivit digitala. Nu är till och med jourhavande släktforskare digitala. Jag tycker för egen del att detta fungerat ganska bra, även om det inte är samma sak som att träffas fysiskt. Vi har genomfört kurser och föreläsningar i nästan samma omfattning som tidigare år. Alternativet med att inte ha något alls var för oss aldrig ett alternativ. Skånes Släktforskarförbund, Sveriges Släktforskarförbund och privata aktörer har också genomfört olika aktiviteter digitalt. Det är nog till och med så att utbudet av spännande evenemang har ökat för den som är intresserad av släktforskning.

Detta digitala utbud har blivit tillgängligt utan tröttsamma och kostsamma resor. En del medlemmar har hört av sig till vår förening och uttalat uppskattning över våra aktiviteter via Zoom. En del medlemmar bor en bit bort från Malmö, andra tycker det är lite obehagligt att ge sig ut i Malmö på kvällen och ytterligare andra har lite svårt med rörligheten. En del av de föredragshållare vi haft har aldrig tidigare genomfört en föreläsning digitalt och därför varit lite oroliga över hur det skall fungera, men samtidigt väldigt positiva efteråt hur smidigt det varit.

Alla reaktioner ger anledning till att fundera hur vi genomför våra aktiviteter när coronaeländet är över. Hur gör Malmö Släktforskarförening så att så många som möjligt av medlemmarna har maximal tillgänglighet till våra kurser och föredrag? Det är särskilt angeläget med tanke på att medelåldern hos vår medlemsskara är som den är.

Grönköpings Veckoblad som beskriver Grönköpings verklighet utifrån den verkliga verkligheten, med en tvist, och nu inte alltid behöver tvista till det har i novembernumret en artikel med titeln ”Är äldre yngre än gammal?” I denna slås det fast att upp till 16 års ålder är man barn, från 16 till 25 yngre yngre, från 25 till 35 yngre, från 35 till 45 äldre yngre, från 45 till 55 medelålders, från 55 till 65 yngre äldre, från 65 till 75 äldre, från 75 till 85 äldre äldre, däröver är man äldsta äldre. Så nu vet ni benämningen ni har när det gäller åldern. För egen del hamnar jag i gruppen äldre.

Grönköpings Veckoblad tycker det är viktigt att skapa någon form av systematik i benämningarna och då ingen längre vill kallas ”gammal”, ålderdomen har fått en lägre status. Det heter inte längre ”ålderdomshem”, konstaterar Grönköpings Veckoblad, utan äldreboende.

Arkivens dag i november blev en digital variant genomförd av Stadsarkivet och vi har beslutat att inte genomföra något särskilt för Släktforskningens dag i januari. Detta då vi anser att båda dessa arrangemang är typiskt sådana där vi träffas, fikar, lyssnar på föredrag och diskuterar olika ämnen. 500-600 personer brukar komma, både medlemmar och blivande medlemmar, på dessa båda arrangemang. Stämningen är hög och positiv. Det är helt enkelt väldigt roligt och någon form av manifestation för vår givande och bildande hobby. Vi sparar Släktforskningens dag, kanske till slutet av våren eller slutet av sommaren då vi kan genomföra dagen med den glädje ni medlemmar och nya medlemmar förtjänar.

Skånes Släktforskarförbund planerar att genomföra en släktforskarvecka första veckan i juli där vi kommer att deltaga tillsammans med ett stort antal andra föreningar runt om i Skåne. Det blir ett digert program. Mer om detta längre fram.

Vi har börjat publicera ett nyhetsbrev, som kommer ut en gång i månaden, via mail. Responsen har varit väldigt positiv, vilket vi gläder oss åt. Fler och fler hör av sig om idéer till föredrag och kurser. Detta är mycket uppskattat. Fortsätt höra av er om detta eller om något annat ni tycker föreningen kan göra bättre.

Coronaeländet gör att vi alla tillbringar mer tid i stugvärmen och rör oss lite mindre. Glöm därför inte att röra på er. Ni behöver lite paus i allt ert forskande. Promenader i egen takt och längd är det bästa som finns för alla som kan, även korta sådana. Man rensar huvudet, får lite bättre styrka och kondition.

Till sist vill jag önska er alla God Jul och Gott Nytt År och så ses vi när coronaeländet är över stärkta till både kropp och själ av lite promenerande.

Till sist, en digital julhälsning från oss i MSFF styrelse: https://vimeo.com/482974102

Alf Johansson
Ordförande