Medlemsavgift 2021

Snart dags att betala medlemsavgift för 2021

Faktura på medlemsavgiften för 2021 kommer att skickas ut per e-post till alla nuvarande medlemmar i början på december månad. Betala på bankgiro 667-8833 eller swish 123 018 3194 och ange fakturans OCR-nummer som referens vid betalning.

Har du inte fått faktura per e-post senast 15 december beror detta sannolikt på att föreningen saknar eller har en felaktig e-postadress till dig i medlemsregistret. Kontakta i så fall kassören ann-kristin.mattsson@msff.se.

Om du redan har betalt medlemsavgiften för 2021 eller om du inte vill fortsätta som medlem kan du helt bortse från fakturan. Är medlemsavgiften inte betald den 31 mars 2021 kommer medlemskapet att upphöra med automatik i enlighet med stadgarna.

För den som blivit ny medlem efter 1 oktober 2020 gäller medlemsavgiften även för hela 2021. Detta gäller även för den som blivit medlem under tredje kvartalet 2020 i samband med deltagande i någon av höstens kurser.

Om du vill byta medlemskap, t ex från enskilt medlemskap till familjemedlemskap eller tvärtom, så betalar du in korrekt belopp (se nedan) och anger även i detta fall OCR-numret som referens.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad.

200 kr för enskild medlem

300 kr för familjemedlemskap (två personer i samma hushåll)

230 kr för medlemskap för utlandsboende

100 kr för ungdom (högst 25 år)