Kommande kurs: Bouppteckningar

Bouppteckningar är kanske det viktigaste dokumentet i vår släktforskning.

Med teori och exempel belyser vi:

  1. Vad är en bouppteckning?  – Historia, sammanhang och innehåll
  2. Hur kan man använda bouppteckningen i sin släktforskning? – Information och berättelse gör bouppteckningen central
  3. Hur hittar man bouppteckningarna?  – Olika sökmetoder

(2 x 2 lektionstimmar 10:00 – 12:00), Kursdagar den 2/3 och den 9/3. Handledare är Ulf Carlson.