Ordföranden har ordet

Vad jag saknar mötena med alla medlemmar i vår fina förening! Visst är det något visst med att tillsammans med andra som delar samma intresse som en själv få lyssna på ett spännande föredrag eller gå på en utbildning. Med tillsammans menar jag att alla sitter i samma lokal. Man kan på ett annat sätt än i digitala mötens ser hur människor funderar, hur de formulerar frågor, hur de teaterviskar, hur de kommenterar svar etc etc.

Nu har våren hos oss och i alla andra föreningar blivit något annorlunda och hösten blir det också annorlunda. Hur det blir i vår vet vi inte.

Vi har haft föreläsningar i svensk historia och årsmötet via Zoom. Det blir kurser och föreläsningar via Zoom hela hösten. Det där jag beskriver inledningsvis kan vi inte uppnå via Zoom, men vad vi kan, är att erbjuda många spännande föreläsningar och kurser i nästan oförminskad omfattning, se mer om detta på annan plats i AnGripen. Alla kriser (corona eländet är en sådan) föder alltid nya idéer och tvingar en att tänka nytt och annorlunda. Vi kommer att spela in så många föredrag som möjligt, d v s där vi får föredragshållarens tillåtelse och sedan låta föreläsningen ligga på vår hemsida (den del där det krävs inloggning) under en begränsad period. Styrelsen har ännu inte bestämt hur vi skall hantera kurserna när detta skrivs (10/9).

Vår nya hemsida, som jag hoppas alla gillar, kommer att erbjuda oss större möjligheter att lägga ut filmer. Styrelsen arbetar också med frågan hur vi mer aktivt kan använda hemsidan på sätt som gagnar medlemmarna. En del i detta är att sluta med AnGripen i pappersformat och lägga ut tidningen digitalt. Jag hoppas ni noterat att alla gamla nummer av AnGripen finns nu tillgängliga på hemsidan tack vare ett hästjobb av Niklas Hertzman. Dessutom spar vi pengar genom att inte längre ha tryck- och portokostnader.

För övrigt kan berättas att Fredrik Lindqvist är ny redaktör för hemsidan. Här kan det vara på sin plats att berätta närmare vad de olika medlemmarna i styrelsen arbetar med.

Niklas Hertzman är vice ordförande och mentor samt har hand om vår marknadsföring. Ann-Kristin Mattsson är kassör. Yvonne Soléus är sekreterare och sköter allt som rör våra protokoll. Staffan Ottoson är ansvarig för kursverksamheten, Ulf Tholson och Ulla-Britt Gullberg är redaktörer för AnGripen, Carl Strandberg är ansvarig för vårt bibliotek och samordnar jourhavande släktforskare, Birgitta Malmström är ansvarig för alla våra föreläsningar. Det som blir över försöker jag själv ta hand om.

Till sist vill jag uppmana alla som har idéer om hur vår förening kan bli bättre, har förslag till artiklar eller själv vill skriva hör av sig. Till allra sist kan jag berätta att jag idag ätit den allra mest skånska (enligt min mening) av skånska maträtter; äggakaga. Den avnjöts på Tunneberga Gästis i Jonstorp och smakade alldeles ljuvligt. Dessutom tillsammans med ett gäng gamla kompisar. Den slår dock inte äggakagan på Östarps Gästis.

Med hopp om att snart få se er alla.

Alf Johansson
Ordförande