Ordföranden har ordet

Jag behöver inte påminna er om epidemin som härjar i världen. Sverige är inte förskonat. Konsekvenserna för många är tragiska. För oss som är och förblir friska är livet jobbigt och tråkigt. Det är viktigt att vi alla drar vårt strå till stacken och förhindrar smittspridning.

Styrelsen för Malmö Släktforskarförening har beslutat att ställa in alla aktiviteter under resten av våren, och så kommer vi tillbaka efter sommaren med nya tag. Detta gäller för kurser, medlemsmöten, jourhavande, DNA-Caféer och årsmötet. 

Ny dag för årsmötet blir tisdagen den 1 september.

Vi kommer senare under våren/tidig sommar återkomma med information om hösten.

AnGripen kommer att komma ut som vanligt, men numera i digitalt format.

Malmö Stadsarkiv har uppmanat alla att skriva ner sina intryck om den nuvarande krisen, allt under rubriken Berätta för framtiden. Gå in på stadsarkivets hemsida så hittar ni en länk till var man kan lägga in sina historier. Jag vill gärna uppmana er att göra så. Min mormor var sjuk i Spanska sjukan och berättade mycket för mig om hur hon upplevde det och hur det hanterades i hennes hemby på Hallandsåsen. En stor lärdom för mig.

Runt det gångna årsskiftet arrangerade vi, tillsammans med Malmö Stadsarkiv, både Arkivens dag och Släktforskningens dag. Vid båda tillfällena hade vi ca 500 besökare. Hur glädjande det än är att se medlemmarna på dessa tillfällen så är det också glädjande att kunna konstatera att vi fick besök av nyfikna icke-medlemmar, vilket resulterade i ett antal nya medlemmar.

Vill någon komma i kontakt med någon i styrelsen så finns våra e-mail adresser på hemsidan.

Ta väl hand om er så ses vi till hösten. 

Alf Johansson
Ordförande