BOK: KOM IGÅNG MED MIN SLÄKT

  
 
Handbok för programmet MinSläkt
 
Den här handboken är utarbetad för att vara ett hjälpmedel att snabbt komma igång med släktforskningsprogrammet MinSläkt.
 
Den vänder sig i första hand till dig som inte är så datorvan. Du hittar lätt de olika moment som du behöver för att kunna utnyttja programmet på bästa sätt.
 
Kan användas i Windows XP, 7 och 8.
 
 
 
Boken förmedlas genom vår förening.
 
Pris:
180 kr för medlemmar
205 kr för icke-medlemmar
 
Beställning:
lennart@msff.se
 
Leverans:
På våra medlemsaktiviteter.